Vedtak

Her finner du vedtak fra Forbrukerombudet ( tidligere navn på Forbrukertilsynet). Dersom du ønsker tilgang til vedtak som er fattet før dette, kan du kontakte oss.

Du kan lese mer om vår saksgang her.

17.01.2018

Ny strategi for Forbrukertilsynet

De neste fem årene vil Forbrukertilsynet bruke sin styrkede håndhevingsrolle til å gripe effektivt inn mot ulovlig markedsføring og urimelige avtalevilkår.