Kontaktinformasjon

Ønsker du å sende oss tips eller klage på ulovlig markedsføring eller avtalevilkår? Eller er du i en konflikt med en næringsdrivende og trenger hjelp til å mekle?

Vennligst gå til tips- og klagesiden vår og velg det som gjelder for deg.

Vår besøksadresse er:

Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn

Tlf.: 23 400 600

Åpningstid: 10.00–14.00 mandag til fredag

E-post: post@forbrukertilsynet.no

Forbrukertilsynet vs Forbrukerrådet - hvem gjør hva?

  • Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) er en frittstående tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne forebygger og stopper ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter. Vi gir også veiledning til næringsdrivende om regelverket.

  • Bildet viser Forbrukerrådets logo

    Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne i konkrete tvister med næringsdrivende og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

    Gå til Forbrukerrådets nettsider
12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.