Jeg vil sende et tips 

Publisert:
Oppdatert:

Har du opplevd reklame, avtalevilkår eller en praksis som du reagerer på? Eller mener du en virksomhet bryter åpenhetsloven? Da kan du tipse oss.

Sjekk at Forbrukertilsynet er rett sted å henvende seg 

Forbrukertilsynet mottar ofte henvendelser vi ikke kan behandle, men som heller skal til andre myndigheter. Her kan du se hvor du skal henvende deg dersom tipset omhandler: 

Alkohol- og tobakksreklame

Det er forbudt med reklame for alkohol og tobakk, slik som sigaretter og snus. Helsedirektoratet har ansvar for dette regelverket.

Kosmetiske inngrep

Det er ikke lov å markedsføre reseptbelagte legemidler som botulinumtoksin (Botox). Direktoratet for medisinske produkter fører tilsyn med markedsføring av legemidler og medisinsk utstyr. Du kan sende tips om ulovlig markedsføring av medisinske produkter her.  

Det er ikke lov å vise før- og etterbilder av kosmetiske inngrep i reklame. Statsforvalterne og Helsetilsynet fører tilsyn med dette.

Du kan tipse Forbrukertilsynet om reklame for kosmetiske inngrep som barn og ungdom kan se, for eksempel på TikTok.

Påstander om kosttilskudd i reklame 

Reagerer du på påstander i reklame for kosttilskudd? Da kan du kontakte Mattilsynet.

Merking av matvarer og ernæringspåstander 

Reagerer du på merking av matvarer eller ernæringspåstander? Da kan du kontakte Mattilsynet.

Ulovlig pengespillreklame 

Det er ikke lov å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Lotteritilsynet fører tilsyn med dette.

Oversikt over hvem som har tillatelse til å tilby pengespill i Norge

Personvern 

Vil du tipse om brudd på personvernreglene? Kontakt Datatilsynet.

Konkurranse mellom næringsdrivende 

Du kan tipse Konkurransetilsynet om ulovlig samarbeid, fusjoner og oppkjøp og om offentlige reguleringer som hemmer konkurransen.

Praksis mellom næringsdrivende 

Er du næringsdrivende som reagerer på praksisen til en annen næringsdrivende? Da kan Næringslivets Konkurranseutvalg være rett sted å henvende seg.

Konkurranseutvalget uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om markedsføringen er i strid med markedsføringsloven kapittel 6

Tips Forbrukertilsynet