Jeg trenger hjelp til å løse saken min 

Publisert:
Oppdatert:

Er ikke produktet eller tjenesten som forventet? Finn ut om du har grunn til å klage gjennom Forbrukerrådets sjekkliste.

Dersom du har en sak, følg disse stegene:

1. Klag først til selger

For at Forbrukertilsynet kan mekle i saken din, må du først ha forsøkt å løse saken selv. Ta vare på dokumentasjon på dette, som for eksempel kopi av e-poster du har sendt.

Frist for å klage

Siste frist for å klage på en feil til en selger er to år etter du mottok varen eller tjenesten.
Men klagefristen kan være fem år hvis du har kjøpt en vare eller tjeneste som er ment til å vare lenger, for eksempel en bil, mobiltelefon eller motorsag.

Når du oppdager en feil som du mener selgeren er ansvarlig for, anbefaler vi at du sier fra så raskt som mulig.

Er motparten din ukjent eller har ukjent adresse?

Vi trenger informasjon om hvem du klager på for at vi skal kunne mekle i saken din. Vi må ha både fullt navn og adresse. Dersom motparten din er en næringsdrivende, kan du søke opp navn og adresse på Brønnøysundregistrenes nettside.

Har du handlet fra utlandet?

Vi kan behandle saker der selgeren retter seg mot norske forbrukere. Forbruker Europa kan mekle i saken din hvis du har kjøpt en vare eller tjeneste utenfor Norge, men innenfor EU/EØS-land. Les om Forbruker Europa her.

Kjøper du noe fra andre deler av verden vil klagemulighetene dine variere. Hvis du ikke kommer noen vei ved å klage til selger, men har betalt med kort, kan du klage til banken din. Les om kortreklamasjon her.

Er motparten din konkurs eller under konkursbehandling?

Dersom motparten din er konkurs, kan ikke saken behandles i Forbrukertilsynet. Du må i stedet melde kravet ditt til konkursboet ved bostyrer. Dette gjelder også dersom motparten din blir konkurs i løpet av saksbehandlingen. Du kan finne informasjon om konkurser på Brønnøysundregistrenes nettside.

Er motparten enig i kravet, men gjør ikke opp for seg?

Hvis motparten din har sagt at du skal få pengene tilbake eller på andre måter sagt seg enig i kravet ditt, men ikke betaler pengene de skylder deg, må du henvende deg til namsmannen. Her finner du informasjon om namsmannen.

Vil du klage på en uriktig faktura, som du ikke har betalt?

Hvis du har fått faktura som du mener er feil, må du gi skriftlig beskjed om at du er uenig og ikke kommer til å betale. Hvis du har mottatt inkassokrav må du også gi skriftlig beskjed til inkassoselskapet om at du er uenig i kravet til inkassoselskapet.

De som krever betaling av deg, må enten ta ut forliksklage eller sende sak inn til oss.

Dersom du er enig i at noe av betalingskravet skal betales, bør du betale den delen av betalingskravet som du mener er riktig. Det er mulig selv om det står et annet beløp på fakturaen. Vær oppmerksom på at motparten din kan kreve renter av beløpet som du har holdt tilbake, hvis det viser seg at du har betalt mindre enn du skulle.

2. Sjekk at Forbrukertilsynet er rett sted å henvende seg

For å sikre at du får den hjelpen du trenger, er det viktig at du sjekker om Forbrukertilsynet er rett sted for din henvendelse før du sender inn saken din. 

Når du sender inn en sak, og underveis i meklingen, kan det komme frem opplysninger som tilsier at saken faller utenfor vårt ansvarsområde. Saken vil i så fall bli avvist hos oss, eller henvist til riktig klageorgan. 

Hvis saken din allerede er til behandling eller er avgjort hos et annet klageorgan eller en domstol, kan vi ikke behandle saken din.

Fra 1.juli 2024 må du betale et saksbehandlingsgebyr før du sender inn saken din til mekling.
Les om saksbehandlingsgebyret på denne siden.

Vi har laget en liste over områder som ikke faller inn under Forbrukertilsynets ansvar, med henvisning til hvor du kan klage.

Saker vi ikke behandler:

Klage på varer og tjenester kjøpt i utlandet  

Forbruker Europa kan mekle i saken når du har kjøpt en ting eller tjeneste av en næringsdrivende i EU/EØS. Forbruker Europa er medlem av det europeiske nettverket av forbrukerkontorer. Gå til Forbruke Europa

Når det gjelder kjøp fra næringsdrivende i andre deler av verden, så vil klagemulighetene dine variere. Vi anbefaler deg å sjekke vilkårene til butikken du har handlet hos. Hvis du ikke kommer noen vei med selger og har betalt med kort, kan du klage til banken din. Les mer om kortreklamasjon

Klage på strøm 

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere mot nettselskap og kraftleverandører. Før du sender inn en klage må du ha forsøkt å løse saken med strømselskapet først.

Klage på eiendomsmegler  

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester behandler klager fra forbrukere mot meglere og advokater som driver eiendomsmegling. Nemnda kan ikke ta stilling til forhold mellom kjøperen og selgeren eller om takstmannen har gjort feil.

Klage på parkeringsgebyr  

Parkeringsklagenemnda kan behandle saker om kontrollgebyr (for eksempel manglende billett, parkeringstillatelser o.l.) og fjerning av kjøretøy.

Klage på bolig  

Ny bolig: Dersom du ønsker å klage på kjøp av et nytt hus kan du sjekke om Boligtvistenemnda kan behandle saken din. Dersom nemnda ikke kan behandle saken din kan Forbrukertilsynet mekle i saken. 

Brukt bolig: Når du vil klage på kjøp av en brukt bolig kan du klage til forsikringsselskapet dersom selger har eierskifteforsikring. Hvis du ikke blir enig med forsikringsselskapet kan du klage saken inn for Finansklagenemnda. Hvis selgeren ikke har eierskifteforsikring, og du og selger ikke blir enige på egen hånd må du ta saken til de alminnelige domstoler hvor Forliksrådet er første instans.  

Leie av bolig: Hvis det oppstår konflikt i leieforholdet, kan du sende inn sak til Husleietvistutvalget

Klage på bank, forsikring og inkasso 

Finansklagenemnda (FinKN) kan behandle saker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap.

Klage på reise 

Har du opplevd problemer med kollektivtransport, fly, tog, båt eller pakkereise og har klaget skriftlig til tjenesteyter, kan du registrere saken hos en av Norsk Reiselivsforums klagenemnder. Transportklagenemnda behandler saker som gjelder fly, tog, buss, båt, trikk og t-bane, mens Pakkereisenemnda behandler klager mot leverandører av ulike pakkereiser.

Klage på takstmann 

Takstklagenemnda behandler klager som gjelder en takstingeniørs og bygningssakkyndiges arbeid i forbindelse med taksteringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus.

Klage på bredbånd, telefoni og TV  

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon behandler tvister mellom sluttbruker (forbrukere og småbedrifter med inntil 10 årsverk) og tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Klage på offentlig utdanning  eller barnehage

Dersom du vil klage på videregående eller høyere utdanning skal klagen sendes utdanningsinstutusjonen.  

Dersom du vil klage på en barnehage, skal de gi veiledning og informasjon om klageadgang. Hvis du ikke mottar slik veiledning, vil saken trolig kunne bringes inn for alminnelige domstoler. Du kan også kontakte kommunen der barnehagen er, ettersom kommunen har tilsynsmyndigheten med alle barnehager.

Klage på bompenger  

Forbrukertilsynet behandler ikke klager som gjelder bompengeavgift. Dersom det har oppstått en tvist mellom deg og bompengeselskapet må du sende en klage dit. 

Klage på helsetjeneste og tannbehandling 

Dersom du ønsker å klage på en helsetjeneste gitt av helsepersonell skal klagen rettes til Statsforvalteren.  

Er du misfornøyd med en tannbehandling anbefaler vi at du først tar kontakt med tannklinikken du brukte. Gjelder det en offentlig tannklinikk kan du i andre rekke ta kontakt med fylkestannlegen. Dersom dette ikke fører frem finnes det en klagenemnd i hvert fylke for tannleger som er medlem av Den Norske Tannlegeforening.

3. Ta saken til mekling hos Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet kan mekle i saker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende, og i saker hvor du har kjøpt en vare av en annen privatperson. Næringsdrivende kan også melde inn meklingssaker der den andre parten er en forbruker.

Har du sendt inn en sak før 4. mars 2024, og vil ettersende dokumentasjon? Bruk dette skjemaet

Skal noen andre representere deg i din sak? Her finner du fullmaktsskjema

OBS! Forbrukertilsynet har stor pågang av meklingssaker. Vi har for tiden en ventetid på 5-8 måneder før du får behandlet saken din hos oss.

4. Behandling i Forbrukerklageutvalget

Dersom saken ikke løste seg ved mekling hos Forbrukertilsynet, kan du i de fleste tilfeller be om at saken behandles i Forbrukerklageutvalget.