Jeg trenger hjelp til å løse saken min 

Publisert:
Oppdatert:

Er ikke produktet eller tjenesten som forventet? Finn ut om du har grunn til å klage gjennom Forbrukerrådets sjekkliste.

Dersom du har en sak, følg disse stegene:

1. Klag først til selger

For at Forbrukertilsynet kan mekle i saken din, må du først ha forsøkt å løse saken selv. Ta vare på dokumentasjon på dette, som for eksempel kopi av e-poster du har sendt.

2. Sjekk at Forbrukertilsynet er rett sted å henvende seg

For å sikre at du får den hjelpen du trenger, er det viktig at du sjekker om Forbrukertilsynet er rett sted for din henvendelse før du sender inn saken din. 

Vi har laget en liste over områder som ikke faller inn under Forbrukertilsynets ansvar, med henvisning til hvor du kan klage. Se oversikten lenger ned på denne siden før du henvender deg til oss.

3. Ta saken til mekling hos Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet kan mekle i saker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende, og i saker hvor du har kjøpt en vare av en annen privatperson. Næringsdrivende kan også melde inn meklingssaker der den andre parten er en forbruker.

Vi har for tiden en ventetid på ca. 4-5 måneder før du får behandlet saken din hos oss.

Har du en pågående sak? Her kan du sende inn dokumentasjon

Skal noen andre representere deg i din sak? Her finner du fullmaktsskjema

Se hvor du skal henvende deg, dersom saken gjelder:  

Klage på varer og tjenester kjøpt i utlandet  

Forbruker Europa kan mekle i saken når du har kjøpt en ting eller tjeneste av en næringsdrivende i EU/EØS. Forbruker Europa er medlem av det europeiske nettverket av forbrukerkontorer. Gå til Forbruke Europa

Når det gjelder kjøp fra næringsdrivende i andre deler av verden, så vil klagemulighetene dine variere. Vi anbefaler deg å sjekke vilkårene til butikken du har handlet hos. Hvis du ikke kommer noen vei med selger og har betalt med kort, kan du klage til banken din. Les mer om kortreklamasjon

Klage på strøm 

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere mot nettselskap og kraftleverandører. Før du sender inn en klage må du ha forsøkt å løse saken med strømselskapet først.

Klage på eiendomsmegler  

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester behandler klager fra forbrukere mot meglere og advokater som driver eiendomsmegling. Nemnda kan ikke ta stilling til forhold mellom kjøperen og selgeren eller om takstmannen har gjort feil.

Klage på parkeringsgebyr  

Parkeringsklagenemnda kan behandle saker om kontrollgebyr (for eksempel manglende billett, parkeringstillatelser o.l.) og fjerning av kjøretøy.

Klage på bolig  

Ny bolig: Dersom du ønsker å klage på kjøp av et nytt hus kan du sjekke om Boligtvistenemnda kan behandle saken din. Dersom nemnda ikke kan behandle saken din kan Forbrukertilsynet mekle i saken. 

Brukt bolig: Når du vil klage på kjøp av en brukt bolig kan du klage til forsikringsselskapet dersom selger har eierskifteforsikring. Hvis du ikke blir enig med forsikringsselskapet kan du klage saken inn for Finansklagenemnda. Hvis selgeren ikke har eierskifteforsikring, og du og selger ikke blir enige på egen hånd må du ta saken til de alminnelige domstoler hvor Forliksrådet er første instans .  

Klage på bank, forsikring og inkasso 

Finansklagenemnda (FinKN) kan behandle saker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap.

Klage på reise 

Har du opplevd problemer med kollektivtransport, fly, tog, båt eller pakkereise og har klaget skriftlig til tjenesteyter, kan du registrere saken hos en av Norsk Reiselivsforums klagenemnder. Transportklagenemnda behandler saker som gjelder fly, tog, buss, båt, trikk og t-bane, mens Pakkereisenemnda behandler klager mot leverandører av ulike pakkereiser.

Klage på takstmann 

Takstklagenemnda behandler klager som gjelder en takstingeniørs og bygningssakkyndiges arbeid i forbindelse med taksteringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus.

Klage på bredbånd, telefoni og TV  

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon behandler tvister mellom sluttbruker (forbrukere og småbedrifter med inntil 10 årsverk) og tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Klage på utleie av bolig 

Husleietvistutvalget gir veiledning til leietaker og utleier om leie av bolig. Dersom det oppstår tvist mellom partene i en husleieavtale kan saken mekles eller avgjøres ved vedtak i Husleietvistutvalget.

Klage på offentlig utdanning  

Dersom du vil klage på videregående eller høyere utdanning skal klagen sendes utdanningsinstutusjonen.  

Klage på bompenger  

Forbrukertilsynet behandler ikke klager som gjelder bompengeavgift. Dersom det har oppstått en tvist mellom deg og bompengeselskapet må du sende en klage dit. 

Klage på helsetjeneste og tannbehandling 

Dersom du ønsker å klage på en helsetjeneste gitt av helsepersonell skal klagen rettes til Statsforvalteren.  

Er du misfornøyd med en tannbehandling anbefaler vi at du først tar kontakt med tannklinikken du brukte. Gjelder det en offentlig tannklinikk kan du i andre rekke ta kontakt med fylkestannlegen. Dersom dette ikke fører frem finnes det en klagenemnd i hvert fylke for tannleger som er medlem av Den Norske Tannlegeforening.

4. Behandling i Forbrukerklageutvalget

Dersom saken ikke løste seg ved mekling hos Forbrukertilsynet, kan du i de fleste tilfeller be om at saken behandles i Forbrukerklageutvalget.