Saksbehandlingsgebyr

Publisert:
Oppdatert:

Barne- og familiedepartementet har vedtatt en forskriftendring om betaling for mekling hos Forbrukertilsynet og behandling i Forbrukerklageutvalget, som trer i kraft 1.juli 2024.

Her kan du lese om bakgrunnen for innføring av betaling.

Mekling i Forbrukertilsynet

Skal du sende inn en sak til mekling hos Forbrukertilsynet må du betale et saksbehandlingsgebyr som utgjør 0,2 rettsgebyr. Dette tilsvarer 255 kroner i 2024.

Saksbehandlingsgebyret må betales før saken din registreres hos oss. Betalingen gjøres via minside, hvor du også legger inn informasjon om saken din. Du kan betale med bankkort eller vipps. Betaling blir registrert umiddelbart, og da blir meklingsskjemaet også opprettet. Du vil motta en kvittering.

Før du sender inn sak til oss er det viktig at du sjekker om Forbrukertilsynet er rett sted for din henvendelse.

Saksbehandlingsgebyret blir ikke tilbakebetalt dersom vi ikke kan mekle i saken din.

Her finner du en oversikt over områder som ikke faller inn under Forbrukertilsynets ansvar.

Behandling i Forbrukerklageutvalget

Dersom saken ikke har løst seg gjennom mekling hos Forbrukertilsynet, er det ofte mulighet for at Forbrukerklageutvalget kan fatte et vedtak i saken.

Skal Forbrukerklageutvalget behandle saken din, må du betale et saksbehandlingsgebyr som utgjør ett rettsgebyr. Dette tilsvarer 1277 kroner i 2024.

Saksbehandlingsgebyret må betales når du sender inn klageskjemaet. Du kan sende inn klageskjemaet via min side, og du kan betale med bankkort eller vipps.

Betaling

Du må betale saksbehandlingsgebyr selv om Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget avviser saken din eller av andre grunner ikke kan behandle saken.

Ifølge forskriften om saksbehandlingsgebyret vil du ikke få tilbakebetalt gebyret.

Gebyret dekker en vurdering av saken din. Våre saksbehandlere har juridisk bakgrunn, og gir veiledning som en nøytral tredjepart.

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg betale?

Du kan betale med bankkort eller vipps. Når du har fylt ut meklingsskjema eller klageskjema digitalt og trykket på “betal og send inn”, vil betalingsalternativene komme opp på skjermen din. Skjemaet blir registrert umiddelbart etter betaling, og du får en kvittering på at du har betalt. Hvis du ikke har mulighet til å bruke digitale verktøy, kan du betale med faktura. Vi vil i så fall sende deg fakturaen når vi har mottatt meklingsskjema eller klageskjema fra deg. Du vil få en kvittering når du har betalt. Hvis du ikke betaler fakturaen, blir saken din avsluttet.

Hva skjer hvis betalingen ikke går gjennom?

Det vil ikke være mulig å sende inn sak til Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget uten å betale gebyret. Hvis betalingen ikke går igjennom, vil ikke skjemaet bli sendt inn. Det står i forskriften at en klage først kan fremmes «når gebyret er betalt».

Hvem kan jeg spørre for å avklare om Forbrukertilsynet kan behandle saken min?

Vi kan ikke forhåndsvurdere sakene, og det vil alltid være en risiko for at saken kan bli avvist etter innsending. For å sende inn en sak til Forbrukertilsynet må du alltid har forsøkt å bli enig med selger. Du bør også sjekke oversikten over hvilke saker som faller utenfor vårt ansvarsområde

Må jeg betale hvis dere ikke kan behandle saken min?

Ja. Du betaler for å få saken vurdert hos oss, og det står i forbrukerklageforskriften at vi ikke kan betale det tilbake selv om saken blir avvist eller om vi av andre grunner ikke tar saken til behandling. 

Kan jeg kreve at motparten min skal betale gebyret i meklingen?

Du kan foreslå at motparten din skal dekke hele eller deler av gebyret, som en del av en forliksavtale. Forbrukertilsynet kan ikke pålegge motparten å betale gebyret.

Får jeg tilbakebetalt saksbehandlingsgebyret hvis jeg vinner frem hos Forbrukerklageutvalget?

Det er en risiko for at du må dekke gebyret, selv om du vinner frem i saken. Hvis du krever å få gebyrkostnadene erstattet av motparten din i Forbrukerklageutvalget, vil utvalget ta stilling til det spørsmålet ved behandlingen av saken.