Offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt:
20. oktober 2021

Forbrukertilsynet slutter seg til Finanstilsynets og Lotteritilsynets advarsel mot selskapet Cash FX Group

Finanstilsynet og Lotteritilsynet advarer i dag forbrukere mot å investere gjennom Cash FX Group. Forbrukertilsynet slutter seg til disse advarslene.

12. oktober 2021

Reisearrangør får 400 000 kroner i gebyr

Forbrukertilsynet har ilagt pakkereisearrangøren Route66usa Info AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Gebyret er ilagt fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser.

12. oktober 2021

Har du krav på refusjon fra Route66?

Pakkereisearrangøren Route66usa Info AS har fått et overtredelsesgebyr fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser. Her er råd til deg som har krav på refusjon fra selskapet.

Flere nyheter:
Aktuelle tema: