Vi ivaretar forbrukervernet gjennom veiledning, dialog og tilsyn, og bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt:

Sette ned fakturagebyr etter varsel 

Etter at Forbrukartilsynet varsla vedtak mot Convene, Telenor og Telia, har alle tre sett ned eller fjerna fakturagebyra dei krev frå forbrukarar.

Aktuelle tema: