Vi ivaretar forbrukervernet gjennom veiledning, dialog og tilsyn, og bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt:

Mykje manipulerande design i marknadsføring

Ein aksjon i regi av International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) undersøkte appane og nettsidene til 642 næringsdrivande. Over 75 prosent inneheldt manipulerande design.

Aktuelle tema: