Offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt:
2. september 2021

Strenge krav til marknadsføring av forbrukslån

Forbrukartilsynet har tatt opp sak mot tre aktørar som tilbyr forbrukslån. Desse må etter Forbrukartilsynets oppfatning endra marknadsføringa si på fleire punkt.

19. august 2021

Reklame frå politiske parti

Det er ikkje forbode å distribuere partiprogram eller annan politisk informasjon til forbrukarar. Heller ikkje til dei som har reservert seg mot reklame. Her kan du lese meir om reglane som gjeld for politisk reklame.

11. august 2021

Forbrukartilsynet har nye nettsider

Onsdag 11. august lanserte Forbrukartilsynet nye nettsider.

Flere nyheter:
Aktuelle tema: