Offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt:
22. november 2021

35 annonsørar bryt forbodet mot skjult reklame

Forbrukartilsynet gjennomførte nyleg ein tilsynsaksjon i sosiale medium. Målet var å finne skjult reklame på Instagram og TikTok. Aksjonen avdekka eit stort omfang av dårleg merka reklameinnlegg frå påverkarar. Hovudansvaret for dette ligg hos annonsørane.

Aktuelle tema: