Vi ivaretar forbrukervernet gjennom veiledning, dialog og tilsyn, og bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Tekstilfabrikk

Åpenhetsloven

Sommeren 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, samt informasjonsplikt blant annet om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Se hvilke bedrifter som omfattes og les mer om åpenhetsloven her

Aktuelt:
10. januar 2022

Ny direktør i Forbruker Europa

Linn Hogner Jahr (41) blir ny direktør i Forbruker Europa. Hun er jurist, og jobber i dag som juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet.

Aktuelle tema: