Vi ivaretar forbrukervernet gjennom veiledning, dialog og tilsyn, og bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt:

Ledige stillinger som juridiske rådgivere

Vi søker deg som har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Personer som fullfører mastergraden i 2024 kan også søke.

Aktuelle tema: