Bildet viser en hvit murvegg med Forbrukertilsynets logo

Vi ivaretar forbrukervernet gjennom veiledning, dialog og tilsyn, og bidrar til å løse forbrukertvister nasjonalt og internasjonalt.

Veileder om retusjert reklame.

Reklameskolens logo, som består av en skinnende snakkeboble og teksten "Reklameskolen".

Aktuelt:

Forbrukertilsynet og Finanstilsynet advarer mot firmaet Better Experience

Aktuelle tema: