Åpenhetsloven

Publisert:
Oppdatert:

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Illustrasjon til åpenhetsloven. Fire blå piler på hvit bakgrunn

Les våre nyhetsartikler om åpenhetsloven her

Aktuelt

Workshop om åpenhetsloven og ansvarleg næringsliv

Våre workshoper om åpenhetsloven og ansvarleg næringsliv har vore eit populært tilbod som mange verksemder har nytta seg av. I mai set vi opp to nye workshoper i Kristiansand og Trondheim.