Åpenhetsloven

Publisert:
Oppdatert:

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Illustrasjon til åpenhetsloven. Fire blå piler på hvit bakgrunn

Les våre nyhetsartikler om åpenhetsloven her

Aktuelt

Hvordan fremme anstendige arbeidsforhold i Bangladesh?

Bangladesh er, ifølge International Trade Union Confederation (ITUC), blant de ti verste landene i verden når det gjelder å sikre arbeideres rettigheter. Hvordan kan norske virksomheter bidra til at forholdene blir bedre?