Fagområder vi fører tilsyn med

Forbrukertilsynet fører tilsyn med en lang rekke fagområder og problemstillinger, fra strøm og transport via prismarkedsføring og bærekraft til kroppspress og sosiale medier. Under ser du noen av de viktigste fagområdene vi jobber med.

Tema: