Pyramidespill

Er du blitt kontaktet av noen som driver med direktesalg og som vil rekruttere deg som medlem? Eller har du fått tilbud om å kjøpe produkter fra et slikt selskap? Her er kjennetegnene på pyramidespill.

Publisert:
Oppdatert:

Mange har deltatt og investert store summer i pyramidespill, og får verken tilbake pengene de er lovet eller pengene de har investert.

Disse kjennetegnene bør du være obs på

Vær obs dersom du blir kontaktet av noen som lover deg at du skal tjene mye penger på kort tid ved å selge produktet deres videre til venner og familie, og at de også blir medlemmer og skal tjene penger på å verve sine venner. Kontakten kan for eksempel skje via sosiale medier, lukkede grupper på Facebook eller via venner og kjente.

Et annet kjennetegn på pyramidespill er at deltakerne betaler penger til en virksomhet, uten å få tilsvarende verdi i retur.

Disse spørsmålene bør du stille deg, før du velger å delta i noe som ligner et pyramidespill. Vær skeptisk dersom svaret på ett eller flere av spørsmålene er ja:

Du har selv ansvaret dersom du involverer deg i pyramidevirksomhet

Alle som har planer om å opprette, markedsføre eller formidle virksomhet som ligner på pyramidevirksomhet, har et eget ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Dersom du bryter reglene, kan du risikere straff. Dette gjelder ikke bare selskapene som står bak virksomheten, men også der hvor deltakelsen er å anse som næringsvirksomhet.

Selv om vi ikke har gått inn i en sak eller reagert mot et konkret selskap, betyr det ikke at vi har godkjent selskapet og kan gå god for at det ikke er ulovlig pyramidevirksomhet. At vi ikke har vurdert selskapet eller reagert mot det, betyr ikke at det er trygt å satse eller investere penger.

Myndighetenes arbeid mot pyramidespill

Vi samarbeider med Økokrim og andre etater om å reagere mot, stanse og advare mot pyramidespill. Typiske produkt disse selskapene påstår at de selger er investering og aksjer med ekstremt høy avkastning, utdanningspakker for å lære å bli rik, falsk kryptovaluta, pengespill, billige reiser og rabattkuponger. Pyramidespill er straffbart, og er ofte også knyttet til annen kriminalitet som brudd på strafferegler om skattesvindel, hvitvasking, bedrageri, regnskap/revisjon og trusler.

Banker og finansforetak kan få godkjenning til å drive med investeringstjenester i Norge. Alle norske foretak med tillatelse til å tilby denne type tjenester er oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Selskaper som driver pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem vil ikke kunne få slik konsesjon. Dersom Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, blir det publisert markedsadvarsler på Finanstilsynets nettsider.

Økokrim advarer spesielt mot investeringsbedrageri og pyramidespill i årlige trusselvurderinger om kriminalitet. Les mer om dette på Økokrim sine nettsider.

Når bør du kontakte andre myndigheter enn Forbrukertilsynet?

Dersom du mistenker at du står overfor et ulovlig pyramidespill kan det være snakk om mange typer problemstillinger og mulige lovbrudd.

Har du mistanke om skatterelaterte lovbrudd i pyramidespill? Da kan du kontakte skattemyndighetene.

Når det gjelder spørsmål om investering i finansielle produkter kan du kontakte Finanstilsynet. De advarer mot investering i kryptovaluta.

Dersom produktene som blir solgt er mat- eller drikkevarer, kosttilskudd eller kosmetikk kan det være aktuelt å kontakte Mattilsynet.

Ved straffbare forhold er det også aktuelt å kontakte politiet. Alvorlige brudd på pyramideregelen har blitt etterforsket av politiet, og det finnes flere eksempler på at personer er blitt dømt for brudd på forbudet mot pyramidespill.