Marknadsføring av alternativ behandling

Norske forbrukarar bruker kvart år milliardar på ulike helsefremjande tenester. Vi fører tilsyn med at utøvarane av alternativ behandling ikkje bryt reglane for marknadsføring av slik behandling når dei vender seg til forbrukarar.

Publisert:
Oppdatert:

Kva gjer vi?

  • Vi fører tilsyn med marknadsføring av alternativ behandling for å forhindre at forbrukarar blir utsette for villeiande og ulovleg marknadsføring.
  • Vi ser til at forbrukarane får balansert, korrekt og relevant informasjon, blant anna ei realistisk oppfatning av kva hjelp som kan ytast frå den enkelte behandlaren. 

Viktig å vite

  • Det er strenge reglar for marknadsføring av alternativ behandling. Det er blant anna forbode å marknadsføre at alternativ behandling har effekt på konkrete sjukdommar og lidingar, og dessutan å marknadsføre behandling av alvorlege sjukdommar og lidingar. 
  • Du finn mykje god informasjon og nyttige råd for å vere ein informert forbrukar, og dessutan tal og fakta om alternativ behandling, hos Nasjonalt forskingssenter innan komplementær og alternativ medisin (Nafkam). 
Flere artikler

Se webinar om markedsføring av kosmetiske inngrep

På webinaret vil dere få en innføring i det grunnleggende lovverket som gjelder for markedsføring av kosmetiske inngrep.