Strøm

Strøm er noe alle må ha. Det finnes over hundre kraftleverandører og mange ulike strømavtaler å velge mellom.

Strøm

Hva gjør vi?

Viktige å vite

Ofte brukte begreper

Spotprisavtale

En avtale om at prisen skal følge spotprisen (markedsprisen) som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må du som kunde betale et påslag til kraftleverandøren.

Standard variabel kraftpris

En avtale der kraftleverandøren vedtar å endre prisen med jevne mellom,basert på utviklingen i kraftmarkedet. Prisen endrer seg ikke fra dag til dag som ved en spotpris-avtale, men alt etter hva kraftleverandøren bestemmer. Leverandøren har plikt til å informere deg om ny pris 14 dager før en prisendring trer i kraft.

Fastprisavtaler

En avtale om å betale fast pris for strømmen du bruker over en periode, for eksempel ett år. I tidsperioden avtalen gjelder kan strømselskapet kun kreve den avtalte prisen, og du som kunde kan ikke skifte leverandør, med mindre du betaler et bruddgebyr for å komme deg ut av avtalen.

Flere nyheter om strøm
6. juli 2021

«Grøn straum» er ikkje grøn straum i stikkontakten

Kva straumavtale ein har påverkar ikkje straumen ein får levert i stikkontakten. Kraftselskap kan derfor ikkje gi inntrykk av at forbrukarane kan få levert «grøn» straum inn i husa sine gjennom straumavtalen sin.