Reagerer på kreative metoder overfor strømkunder

Fjordkraft kan ikke ta betalt for tjenesten «Fast forfall» uten at strømkunden gir et uttrykkelig samtykke. Det har Forbrukertilsynet påpekt i et brev til Fjordkraft.

Publisert:

Fjordkraft har sendt ut SMS til en rekke kunder om at tjenesten «Fast forfall» vil koste kr 59 per måned fra 1. mai 2023. Tjenesten innebærer at forbruker selv kan velge en fast forfallsdato for sin strømregning hver måned. Kundene må nå selv aktivt velge bort tjenesten om de ikke ønsker denne. Dette mener Forbrukertilsynet ikke er lov.

Kreative forsøk på å øke marginene

Forbrukertilsynet kan ikke se at «Fast forfall» noe sted er spesifisert som en tjeneste i Fjordkraft sine avtalevilkår. Tjenesten var også kostnadsfri inntil innføringen av gebyret. Fjordkrafts kunder hadde dermed ingen grunn til å forvente at det kunne bli innført betaling for tjenesten.

– Vi ser at flere strømleverandører forsøker å være kreative i sine forsøk på å øke marginene. Loven setter strenge krav som begrenser slik kreativitet, også i dette tilfellet, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Negativt salg

Forbrukertilsynet mener at Fjordkrafts innføring av betaling for tjenesten er i strid med markedsføringsloven. Markedsføringsloven forbyr blant annet praksis som er i strid med god forretningsskikk. I tillegg har loven en spesialbestemmelse som forbyr såkalt «negativt salg», her å kreve betaling for tjenester som det ikke er avtalt betaling for.

I en bransje som strømmarkedet, hvor pris i stor grad er utslagsgivende for valg av strømselskap, vil gebyret på kr 59 per måned representere en betydelig ekstrautgift for forbrukere.

– Vi har derfor bedt Fjordkraft om å ikke innføre krav om betaling for tjenesten uten uttrykkelig samtykke fra den enkelte kunde. Vi har samtidig bedt om at Fjordkraft senest 15. mai sender oss en bekreftelse på at betalingskravet ikke innføres, sier Rønningen.

SMS Fjordkraft har sendt til kundene sine om tjenesten Fast forfall.
Flere artikler

14 straumselskap må betale 100 000 i veka viss dei bryt lova igjen

I vår fann Forbrukartilsynet lovbrot hos alle straumselskapa vi kontrollerte. No må 14 av selskapa betale 100 000 i veka viss dei bryt lova på nytt.