Ønsker kortbetaling ved alle el-billadere

Forbrukertilsynet ønsker at alle eksisterende og nye ladestasjoner for el-bil skal gi forbrukerne muligheten for å betale med kort.

Publisert:

Forbrukertilsynet har sendt inn sine innspill til endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift. Vår høringsuttalelse kan du lese her.

Forbrukertilsynets konklusjon er at kortbetaling er det eneste som tar hensyn til alle forbrukergrupper.

Kortbetaling er viktig for forbrukerne

Det er foreslått at krav om kortbetaling kun skal gjelde for nye ladestasjoner og ikke for allerede etablerte ladestasjoner. Begrunnelsen for dette er at det er ønskelig med en rask innføring av krav til kortbetaling.

Forbrukertilsynet mener at innføring av kortbetaling også bør gjelde for allerede etablerte ladestasjoner.

­– Dette ønsker vi for å sikre at forbrukerne ikke må forholde seg til to forskjellige systemer, hvor noen ladestasjoner er tilrettelagt for kortbetaling og andre ikke er det, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet mener at løsningen som er foreslått kan føre til at forbrukerne ikke kan betale med kort på alle ladestasjoner før det er gått lang tid.

Alternativ betaling e-roaming

I forslaget er det også vist til e-roaming som alternativ til kortbetaling.

Dette innebærer at en app kan gi forbrukeren tilgang til all offentlig tilgjengelig lading fra ulike leverandører.

Forbrukertilsynet mener dette alternativet er et godt supplement til kortbetaling, men kan ikke ut fra dagens situasjon erstatte kortbetaling for alle forbrukergrupper. 

– Kortbetaling er en innarbeidet løsning som er velkjent og enkelt å benytte seg av og kan ikke erstattes av digitale løsninger for alle forbrukere, sier Rønningen.

Etter Forbrukertilsynets erfaring har heller ikke appløsninger fungert godt på tvers av landegrensene. Dette gjør det vanskeligere for utenlandske forbrukere i Norge, fordi de ikke får betalt for lading på en enkel måte.

Flere artikler

Flere store reiseselskap plikter til å tilbakebetale forbrukere innen 14 dager hvis reisen blir kansellert

Noen av de største reiselskapene har forpliktet seg til flere avtaler som sørger for bedre forbrukerrettigheter på reise.