Bolig

Forbrukertilsynet fører tilsyn med kjøp, leie og oppføring av bolig. Vi følger med på markedsføring og avtalevilkår hos alle aktører i boligbransjen, som eiendomsmeglere, takstmenn, utbyggere, selge selv-tjenester og forsikringsselskaper. Forbrukertilsynet vil bidra til tryggere kjøp og salg av bolig, og en bedre opplyst bolighandel. Vi vil forhindre at det oppstår tvister i etterkant av et kjøp eller et leieforhold.

Bolig

Hva gjør vi?

Viktig å vite

 

Flere nyheter om bolig
6. juli 2021

Skal du leiga ut bustad? Her er krava til annonsering

For å sikra at forbrukarane kan ta avgjerder på riktig grunnlag, presiserer Forbrukartilsynet at utleigerar og utleigemeklarar i bustadmarknaden må gi riktige og fullstendige opplysningar om leigepris og andre viktige forhold ved annonsering av utleigebustad.