Nye regler for markedsføring av boligareal og energiforbruk

Fra 1. januar skal boligens areal oppgis som bruksareal (BRA). Begrepene P-rom og S-rom skal ikke lenger brukes. I tillegg har Forbrukertilsynet presisert hvordan boligens energibruk bør markedsføres.

Publisert:
Oppdatert:

Areal er en helt sentral opplysning om boligen som må oppgis i all markedsføring av bolig.
1. november kom Standard Norge med en ny standard (NS 3940 2023), som alle bransjeaktører nå må ta i bruk.

De nye begrepene for arealmål skal brukes i all markedsføring av bolig fra og med 1. januar 2024. Bruk av gamle arealbegreper etter 1. januar 2024, vil fort være villedende etter markedsføringsloven.

Vi har oppdatert boligveilederen vår med de nye reglene. Her presiserer vi hvordan de nye arealbegrepene skal benyttes i markedsføringen. Endringen om areal finner du i boligveilederen punkt 3.3.2.

BRA som ny standard

De nye arealbegrepene for bolig er:

Korrekt fremstilling av strømkostnader

I disse tider hvor strømkostnadene varierer, er det viktig at markedsføringen av boligens energibruk blir korrekt fremstilt. Vi har derfor presisert hvordan dette bør markedsføres ved salg av bolig. 

Se Forbrukertilsynets boligveileder (punkt 3.3.3 om energi)

Alle boliger som skal selges er pålagt å ha en gyldig energiattest før avtale om salg av bolig blir inngått.

Markedsføringen av boligens energibruk må stå i forhold til boligens energikarakter. Eksempelvis vil det være villedende etter markedsføringsloven å markedsføre en bolig som «energieffektiv», «energismart» eller med «lave strømutgifter» på grunn av at boligen er utstyrt med varmepumpe eller peis, hvis boligen har fått en lav energikarakter.

Flere artikler

Oppgir fleire soverom enn dei har lov til

Forbrukartilsynet har sjekka bustadannonsane til dei største eigedomsmeklarføretaka, og fann overraskande mange feil i marknadsføringa av soverom.