Internasjonalt arbeid

Marknadsføringsretten er stort sett basert på dei same prinsippa over heile verda. Spesielt innanfor EU er mykje av regelverket likt. Forbrukartilsynet deltek i ei rekkje internasjonale forum for å sikre eit høgt nivå for forbrukarvernet på tvers av landegrensene.

Internasjonalt arbeid

Kva gjer vi?

Internasjonale forum vi deltek i

Visste du at

  • Meir enn 60 nasjonar er medlem av ICPEN
Kjelde: www.icpen.org
Fleire nyheitar om internasjonalt arbeid
7. mai 2021

Google vil gi bedre informasjon om appers innhenting og bruk av personopplysninger

Etter påtrykk fra Forbrukertilsynet og forbrukervernmyndighetene i Nederland og Storbritannia, skal Google gjøre endringer i sin app-butikk, Google Play.