Stor europeisk aksjon mot skjult reklame

Forbrukertilsynet deltar de neste ukene i en stor tilsynsaksjon i regi av EU-kommisjonen og nettverket av europeiske forbrukermyndigheter (CPC) for å avdekke skjult reklame hos influensere.

Publisert:

Influensermarkedsføring har blitt en stor del av den digitale økonomien de siste årene, og dette er en bransje som Forbrukertilsynet har fulgt tett i lang tid. På influenserprofiler er reklame som regel vanskeligere å oppdage, fordi den blandes med annet personlig innhold. Markedsføringsloven stiller krav om at reklame tydelig fremstår som reklame, slik at forbrukerne umiddelbart skal forstå at innlegget er markedsføring.

Forbrukertilsynet har lang erfaring med å føre tilsyn med skjult reklame i sosiale medier, og har bidratt aktivt inn i arbeidet med å forberede den europeiske aksjonen. Resultatene av aksjonen vil inngå i EU-kommisjonens «Digital Fairness Fitness Check», hvor det skal vurderes nærmere om det er nødvendig med ny lovgivning for å gjøre de digitale markedene tryggere for forbrukerne.

Les mer om den europeiske tilsynsaksjonen her

Fra 1. oktober kan Forbrukertilsynet fatte vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot skjult reklame. Det betyr at skjult reklame hos annonsører og influensere kan få større økonomiske konsekvenser enn tidligere. Avhengig av funnene i EU-aksjonen, er det også aktuelt for Forbrukertilsynet å følge opp lovbrudd nasjonalt.

– Det er viktig at annonsører og influensere gjør seg kjent med og følger reglene. Forbrukertilsynet har utarbeidet en egen veiledning om reklame i sosiale medier. Her finnes informasjon om hvilke typer innlegg som vil regnes som markedsføring og hvilke krav som stilles til tydeliggjøring av reklame, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Les Forbrukertilsynets veileder om reklame i sosiale medier her

Fakta om CPC
Nasjonale myndigheter i de enkelte land er ansvarlige for håndhevelsen av forbrukervernregler i EU/EØS. For å beskytte forbrukere når de handler på tvers av landegrensene er det etablert et nettverk av tilsynsmyndigheter for å håndtere dette på en koordinert måte (Consumer Protection Cooperation Regulation).