PayPal endrer vilkår og betingelser

Etter dialog med flere lands forbrukermyndigheter i Europa, deriblant Forbrukertilsynet, har betalingstjenesten PayPal forpliktet seg til å endre sine vilkår og betingelser. Disse skal nå bli tydeligere og lettere å forstå for forbrukerne.

Publisert:
Oppdatert:

Forbrukertilsynet er medlem av CPC (Consumer Protection Cooperation), som er et nettverk av myndigheter som er ansvarlige for å håndheve felleseuropeiske lover om beskyttelse av forbrukere. Ifølge de felleseuropeiske reglene og den norske markedsføringsloven skal standard kontraktsvilkår være rimelige, og de må være utformet i et enkelt og forståelig språk.

De europeiske tilsynsmyndighetene mener at PayPals vilkår både er vanskelige å forstå og urimelige for forbrukere. Dialogen med selskapet begynte derfor i mai 2023, og PayPal har nå gått med på å endre og presisere problematiske deler av avtalen som brukerne må akseptere for å bruke tjenesten.

Blant annet gjelder dette:

Endringene vil bli varslet til brukerne i februar i år, og vil tre i kraft 28. mai i år.

De europeiske forbrukermyndighetene vil overvåke hvordan PayPal gjennomfører endringene i sine vilkår og betingelser.

Flere artikler

Digitalytelsesloven gir forbrukere flere rettigheter

Fra 1.januar 2023 gjelder nye forbrukerkjøpsregler for kjøp av blant annet strømmetjenester, dataspill eller apper.