Digitalytelsesloven gir forbrukere flere rettigheter

Fra 1.januar 2023 gjelder nye forbrukerkjøpsregler for kjøp av blant annet strømmetjenester, dataspill eller apper.

Publisert:
Oppdatert:

Digitalytelsesloven sørger for at forbrukere får lovfestede rettigheter ved kjøp av digitale tjenester og innhold fra næringsdrivende.

Det betyr at det blir stilt flere krav til blant annet ytelsens egenskaper. Digitalytelsesloven gir forbrukere rett til å reklamere ved mangler eller forsinkelse, og setter rammer for oppsigelse- og bindingstid.

– Denne loven er viktig for å ivareta forbrukernes rettigheter når de kjøper digitale ytelser. Digitale ytelser har ikke vært regulert i en egen lov tidligere. Med digitalytelsesloven har forbrukerne derfor fått økt vern og reglene er klarere å forholde seg til enn tidligere, sier direktør Trond Rønningen.

Vi i Forbrukertilsynet har laget en egen side hvor du finner informasjon om noen av de mest sentrale reglene i den nye loven. For alle næringsdrivende som er omfattet av loven er det viktig å sette seg godt inn i alle rettigheter og plikter som følger av loven.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med loven, og vi veileder også de næringsdrivende slik at de kan gjøre rett. Næringsdrivende kan kontakte oss på postmottak@forbrukertilsynet.no  

Våre temasider om digitalytelsesloven finner du her.

Flere artikler

PayPal endrer vilkår og betingelser

Etter dialog med flere lands forbrukermyndigheter i Europa, deriblant Forbrukertilsynet, har betalingstjenesten PayPal forpliktet seg til å endre sine vilkår og betingelser. Disse skal nå bli tydeligere og lettere å forstå for forbrukerne.