Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid er ein viktig del av Forbrukarombodets arbeid.

Dei nordiske landa har alle organisert tilsynet med marknadsføring og standardkontraktar i forbrukarombodsmodellen. Det er tradisjonelt mykje lik lovgiving og lik forståing av kvar forbrukarvernnivået bør liggje.

I fleire bransjar er det ein felles nordisk marknad, og dermed blir samarbeidet mellom omboda særleg viktig. Omboda samarbeider derfor i konkrete saker og diskuterer felles problemstillingar. Dei nordiske forbrukaromboda møtest på toppleiarnivå to gonger i året og elles på saksbehandlarnivå ved behov.

For Forbrukarombodet i Noreg er det nordiske samarbeidet særleg viktig med tanke på at det er ei kontaktflate inn mot EU. Men også i det nasjonale påverknadsarbeidet er ein samordna nordisk tilsynssektor viktig.

15.10.2019

Forhandlere må merke «ulovlige» sparkesykler

Flere forhandlere selger sparkesykler som ikke kan brukes på norske veier, uten å merke disse syklene godt nok i butikken. Nå ber Forbrukertilsynet alle forhandlere om å gå gjennom merkingen sin slik at ingen forbrukere kjøper en «ubrukelig» sykkel uten at de er klar over det.