Digitale vilkår

Er du en næringsdrivende som inngår avtaler med forbrukere i den digitale økonomien? Sørg for at avtalevilkårene inneholder lovbestemte opplysninger og at de ikke er urimelige.

Digitale vilkår

Avtalevilkår: Hvorfor er det viktig?

Hvis du tilbyr digitale produkter og tjenester til forbrukere, som en app eller en internettilkoblet dings, vil du som regel ha behov for avtalevilkår.

Det er din jobb å sørge for at avtalevilkårene inneholder lovbestemte opplysninger og at de ikke er urimelige.

Les vår veiledning om avtalevilkår for digitale tjenester. 

Hva er urimelige avtalevilkår?

Urimelige avtalevilkår kan forbys av Forbrukertilsynet, og føre til økonomiske sanksjoner mot deg og selskapet ditt.

Når vi vurderer om avtalevilkår skal forbys, ser vi på tre problemstillinger.

Er vilkårene:

Hvorfor bruke rimelige avtalevilkår?

Hvis du bruker rimelige avtalevilkår sikrer du selskapet ditt, ved at avtalevilkårene verken kan forbys eller settes til side ved en tvist. Du sørger også for at kundene dine bedre forstår rettighetene og pliktene sine etter avtalen. Dermed unngår du unødvendige tvister og usikkerhet, og kan spare både tid og penger. I tillegg bygger du gode relasjoner med kundene dine.

Hva gjør vi?

Forbrukertilsynet har behandlet flere saker med urimelige avtalevilkår og vil ta opp saker med næringsdrivende ved behov. Vi hører gjerne fra næringsdrivende og andre som har spørsmål eller synspunkter når det gjelder vilkårsarbeidet vårt.

Kontaktinformasjon til våre fagpersoner finner du her.

Visste du at:

  • En norsk forbruker har i gjennomsnitt lastet ned 33 apper på telefonen sin. Disse inneholder i snitt over 250 000 ord med appvilkår.
Kilde: www.tek.no/artikler/sa-mange-apper-har-du-pa-mobilen/137194 og Forbrukerrådet
Flere nyheter om digitale vilkår
7. mai 2021

Google vil gi bedre informasjon om appers innhenting og bruk av personopplysninger

Etter påtrykk fra Forbrukertilsynet og forbrukervernmyndighetene i Nederland og Storbritannia, skal Google gjøre endringer i sin app-butikk, Google Play.