Bærekraft

Markedsføringsloven stiller strenge krav til hvordan næringsdrivende kan bruke denne type påstander i markedsføring. Det er viktig at disse kravene følges slik at forbrukere kan ta bevisste og informerte valg også når det kommer til bærekraft og samfunnsansvar.

Bærekraft

Hva menes med bærekraftpåstander?

Med bærekaftpåstander menes bruk av utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merkeordninger eller lignende, som gir inntrykk av at et produkt har etiske, eller miljømessige egenskaper, eller at en virksomhet tar særlige hensyn til bærekraft.

Hva må man tenke på?

Hva gjør vi?

Forbrukertilsynet fører tilsyn med bærekraftpåstander i markedsføring, og har behandlet flere saker knyttet til dette. I tillegg jobber vi med å informere og veilede næringsdrivende som ønsker å fremheve miljømessige og etiske aspekter ved produktene sine i markedsføringen.

Les mer om bærekraft
7. juli 2021

Sportskjede må dokumentera grunnlaget for produkt merka som «berekraftig»

I Intersports vårguide 2021, som vart innleidd med «Tenk på framtida», var fleire produkt merka «berekraftig». Forbrukartilsynet har no bedt sportskjeden om omfattande forklaringar for grunnlaget for denne merkinga.