Barn og unge

Barn har vanskelegare enn vaksne for å forstå kva reklame er og for å vite når dei blir utsette for reklame. Det blir difor stilt strengare krav til reklame som er retta mot barn, som kan sjåast eller høyrast av barn eller som er av særleg interesse for barn.

Barn og unge

Kva gjer vi?

Viktig å vite:

Visste du at

  • Nesten alle barn og unge i alderen 9 – 18 år brukar YouTube (95 %), etterfulgt av Snapchat (80 %), TikTok (65 %) og Instagram (65 %)
(Kjelde: rapport fra Medietilsynet om Barn og Medier 2020 (delrapport 1))
Flere artikler
25. juni 2021

Reklame på TikTok må merkast tydelegare

Forbrukartilsynet har nyleg sjekka korleis 76 av dei mest populære påverkarane merker reklame på TikTok. Undersøkinga avdekka at det er eit stort forbetringspotensial når det gjeld merking av reklame, og tilsynet har følgt opp funna overfor eit utval annonsørar og påverkarar.