Skal du bli student?

Som student er det viktig at du sett deg godt inn i kva rettar du har og kva kontraktvilkår som gjeld, særleg dersom du skal byrje på ein privatskule.

student i forelesning. foto

PÅ SKULEBENKEN: Forbrukartilsynet har samla nokre råd til deg som skal studere.

Overhald tidsfristane

 • Hugs å takke ja til den skuleplassen du vil ha før fristen går ut.
 • Betal eventuelle skulepengar og eksamensavgift i tide.
 • Undersøk om du mistar skuleplassen dersom du ikkje møter første skuledag.
 • Meld deg opp i kurs eller fag, og til eksamen.
 • Når må du eventuelt seie opp skuleplassen for ikkje å betale for neste semester eller neste skuleår? Hugs å seie opp innanfor fristen.

Sjekk kva du forpliktar deg til i skulekontrakten

 • Kor mykje kostar skuletilbodet, og kva inkluderer dette?
 • Betalte du eit gebyr då du takka ja til plassen? Undersøk om du får dette tilbake om du ombestemmer deg.
 • Kor mykje må du betale dersom du seier opp skuleplassen før skulestart? Og kor mykje må du betale dersom du seier opp etter skulestart?
 • Kva reglar gjeld dersom du blir sjuk?
 • Vi oppmodar deg til å seie opp avtalen skriftleg.
 • Hugs å ta vare på kontrakten og eventuelle kvitteringar når du betalar til skulen.

 Kva gjer du dersom du er misnøgd med skuletilbodet?

 • Ta opp saka så raskt som mogleg med skulen. Ver konkret – kva er du misnøgd med?
 • Før ein oversikt over det du er misnøgd med – til dømes mangel på undervisning, praksisplass eller rettleiing. Registrer også når og med kven du tok opp problemet.
 • Dersom du framleis er misnøgd etter å ha tatt opp saka med skulen, bør du klage skriftleg.
 • Sjekk om skulen tilbyr at saka kan handsamast hos ei klagenemnd, og ta i så tilfelle kontakt med denne
 • Blir du ikkje einig med skulen etter å ha klaga skriftleg, kan du kontakte nokon som kjenner til kva rettar du har. Høyr til dømes med:
 • Dersom klagen din gjeld villeiande marknadsføring eller urimelege kontraktsvilkår, kan du kontakte Forbrukartilsynet. Forbrukartilsynet kan ikkje hjelpe deg i di konkrete sak, men kan hindre at framtidige studentar blir utsett for liknande forhold.

Sjekk også vår Facebookside

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.