Tilkoblede produkter

Enten du er utvikler, produsent, importør, tjenestetilbyder eller selger av tilkoblede produkter, må du forholde deg til regelverket. Vi har laget en oversikt over viktige ting du må tenke på når det kommer til markedsføring, avtaleinngåelse og avtalevilkår.

Tilkoblede produkter

Tingenes internett

Stadig flere av tingene vi omgir oss med er på en eller annen måte koblet til internett. Tilkoblede produkter inkluderer alt fra smarttelefoner og -leker, kroppsnær teknologi som treningsarmbånd og GPS-klokker, til smarthjem-produkter som termostater, alarmsystemer og andre former for tilkoblede dingser og tjenester.

Når disse produktene selges til forbrukere, må forbrukervernreglene følges.

Hva slags informasjon må forbrukeren ha i markedsføringen?

Tilkoblede produkter er ofte utviklet for, og markedsføres med, at de kan oppfylle praktiske behov i forbrukernes hverdag. Det er viktig at forbrukeren får riktig bilde av produktets funksjonalitet og dets begrensinger. Informasjonen må gis på en dekkende måte, som ikke overselger, spiller på frykt eller utnytter forbrukernes sikkerhetsbehov.

For tilkoblede produkter er det en del opplysninger du typisk må passe på at kommer tydelig frem i all markedsføring, som blant annet:

Hva med avtalevilkår?

Hvis du tilbyr en tilkoblet dings eller tjeneste, vil du som regel ha behov for avtalevilkår. Det er din jobb å sørge for at avtalevilkårene inneholder lovbestemte opplysninger og at de ikke er urimelige. Les vår veiledning om avtalevilkår for digitale tjenester her. For tilkoblede produkter og tjenester er det noen problemstillinger med vilkår som er særlig aktuelle, og de gir vi råd om her.

Hva gjør vi?

Forbrukertilsynet kan gripe inn mot brudd på forbrukervernreglene som vi fører tilsyn med. Vi gir også råd til næringsdrivende for å forebygge forbrukerproblemer og tvister. Samtidig er vi opptatt av å bygge kunnskap hos myndighetene, og samarbeider med andre tilsynsmyndigheter om f.eks. personvern og datasikkerhet. Som på alle markeder i utvikling samarbeider vi også internasjonalt.

Vi vil gjerne høre fra interesseorganisasjoner og bransjen om hvilke utfordringer tilkoblede produkter skaper mellom næringsdrivende og forbrukere. Vi kan kontaktes på post@forbrukertilsynet.no.

Visste du at

  • I dag anslås det at det er flere gjenstander koblet til internett enn det er mennesker på jorda. Det er også forventet at veksten vil øke vesentlig i årene som kommer.
Kilde: NOU 2018: 14. IKT-sikkerhet i alle ledd — Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet
Flere artikler
10. april 2019

Villedende markedsføring i jungelen av IoT-produkter

Utviklingen av tilkoblede produkter og tjenester skjer i høy hastighet, og forbrukere får stadig nye muligheter til å få dekket de fleste behov gjennom slike produkter. Både kjøleskapet, alarmen og bilen kan alle kobles til internett for å nevne noen. Mulighetene er mange; det er også utfordringene for forbrukervernet.