Ulovlig reklame for GPS-klokker

Forbrukerombudet mener markedsføringen av GPS-klokker for barn kan gi foreldrene falsk trygghet. Reklamene villeder også om pris og bindingstid, og har uklare vilkår. Ombudet kaller nå selskapene bak Gator og Xplora inn til et møte.

Publisert:
Oppdatert:

Forbrukerombudet har sett nærmere på markedsføringen til gatornorge.no og xplora.no, som selger GPS-klokker til barn. Klokkene gjør det blant annet mulig for foreldre å vite hvor barnet befinner seg, og gir foreldrene mulighet til å ringe til barnet. Ombudet mener reklamen for klokkene bryter med loven på en rekke områder, og kaller selskapene inn til et møte.

Falsk trygghet

I markedsføringen av klokkene lover produsentene blant annet at foreldrene kan få beskjed når barnet beveger seg inn og ut av forhåndsdefinerte «trygge» soner.

– Vi er rett og slett spørrende til i hvor stor grad foreldrene rent faktisk kan føle seg trygg på at klokkene gir korrekt informasjon om hvor barnet er til rett tid. Hvis klokkene ikke kan angir f.eks. «trygge» soner 100 prosent korrekt, kan det gi foreldrene en falsk trygghet som potensielt kan sette barns sikkerhet i fare, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Ombudet tar opp sak om en rekke områder:

Villedende reklame

Uklare vilkår som låser forbrukerne inne

Klokker, dukker, kjøleskap og andre ting som er koblet til internett blir stadig vanligere. Forbrukerombudet jobber gjennom et prosjekt finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet for at forbrukerne som tar i bruk denne typen gjenstander skal få god informasjon om hva dette innebærer. SIFOs rapport om barn og internettilkoblede teknologier viser at barn er storforbrukere av tilkoblede produkter.

– Det er viktig at forbrukerne får tilgang til klare vilkår. Samtidig må vilkårene ikke være urimelige, ved at de for eksempel låser kjøperen til én mobiloperatør. Vi vil undersøke dette markedet nærmere, og bidra til at tingenes internett ikke blir et sted hvor forbrukerne låses inne, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Kaller inn til møter

– Vi mener at det er så mange problematiske sider ved denne markedsføringen og vilkårene at det er mest hensiktsmessig å kalle selskapene inn til et møte hos oss. Der vil vi gjennomgå punktene vi mener er ulovlige, og få selskapenes tilbakemeldinger på dette, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth. 

Lanserte rapport

Forbrukerrådet lanserte i går rapporten #Watchout hvor de i samarbeid med sikkerhetsselskapet Mnemonic testet flere GPS-klokker for barn. Rapporten avdekket alvorlige sikkerhetshull, upålitelige trygghetsfunksjoner og manglende forbrukervern hos en rekke GPS-klokker. Funnene fra rapporten har resultert i en klage til oss, som vil bli viktig for Forbrukerombudets videre behandling av saken.

Flere artikler

Villedende markedsføring i jungelen av IoT-produkter

Utviklingen av tilkoblede produkter og tjenester skjer i høy hastighet, og forbrukere får stadig nye muligheter til å få dekket de fleste behov gjennom slike produkter. Både kjøleskapet, alarmen og bilen kan alle kobles til internett for å nevne noen. Mulighetene er mange; det er også utfordringene for forbrukervernet.