Villedende markedsføring i jungelen av IoT-produkter

Utviklingen av tilkoblede produkter og tjenester skjer i høy hastighet, og forbrukere får stadig nye muligheter til å få dekket de fleste behov gjennom slike produkter. Både kjøleskapet, alarmen og bilen kan alle kobles til internett for å nevne noen. Mulighetene er mange; det er også utfordringene for forbrukervernet.

Publisert:
Oppdatert:

Tilkoblede produkter og tjenester markedsføres gjerne med at de kan dekke praktiske behov for forbrukerne i hverdagen. Stadig flere av oss kjøper slike produkter, men vi har lite kjennskap til teknologien bak. Tilkoblede produkter og tjenester er under stadig utvikling, og funksjonaliteten endres raskt gjennom hyppige oppdateringer av programvaren. Dette stiller noen særlige krav til utformingen av avtalevilkårene, og til markedsføringen for å hindre at forbrukerne ikke blir villedet.

– Forbrukeren har krav på forståelig og nok informasjon om produktet de vurderer å kjøpe. Vi stiller strenge krav til hvilke påstander som kan brukes i markedsføringen og hvilken informasjon produsenten må gi. Forbrukeren har rett på nødvendig og forståelig informasjon om produktet allerede på markedsføringstidspunktet, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har nå laget en temaside med gode råd til næringsdrivende, enten de er veletablerte eller de er gründere som utvikler tilkoblede produkter eller tjenester. Der finner de lett tilgjengelig informasjon om hva de må tenke på når de markedsfører produktet sitt, og hvilke krav som må være oppfylt for at avtalevilkårene skal være både forståelige og balanserte.

— For å gjøre det enklere å følge loven ønsker vi å ha en god dialog med næringsdrivende. I tillegg til at vi informerer teknologibedrifter om det regelverket vi fører tilsyn med, ønsker vi også spørsmål fra produsentene velkommen, sier Haugseth.

Stiller spørsmål ved Teslas markedsføring av Autopilot og Summon

Forbrukertilsynet har nylig tatt opp sak med Tesla om markedsføringen av tilleggsfunksjonen Autopilot og parkeringsassistansen Summon. Saken er tatt opp på bakgrunn av et oppslag i VG, om en forbruker som opplevde at bilen ble skadet da parkeringsassistenten Summon ble benyttet til å parkere bilen i en trang garasje.

— I brevet har vi gjort Tesla oppmerksom på viktigheten av gi forbrukerne et riktig bilde av produktets funksjonalitet og begrensninger. Det er næringsdrivendes ansvar å sørge for at det som sies i reklamen, stemmer med den reelle funksjonaliteten til produktet, sier Haugseth.

Autopilot er en tilleggsfunksjon som ifølge Tesla gjør at bilen på egen hånd kan skifte fil, akselerere og bremse for andre kjøretøy og fotgjengere. Summon er Autopilot sin innebygde parkeringsassistent, som ifølge Tesla både kan parkere og hente bilen for deg. I følge Tesla egner Summon seg særlig der det er trangt å komme inn og ut av bilen, hvor det nettopp er hensiktsmessig med en slik funksjon.

Det er først sent i bestillingsprosessen kjøperen får informasjon om sentrale begrensninger ved bruk av Autopilot og Summon, og det er også først i brukermanualen at det kommer fram at parkering på trange steder begrenser funksjonens nøyaktighet. Dette er helt vesentlig informasjon som forbrukeren trenger for å ta et informert valg ved kjøp av tjenesten.

– Biler blir stadig mer avanserte, med et utall av funksjoner som er koblet til internett. En bil er kostbar, og har et stort skadepotensial. Det er helt avgjørende at markedsføringen av tilleggsfunksjoner ikke overdriver mulighetene, eller underkommuniserer svakhetene ved funksjonene, sier Haugseth.

– Dette er et spørsmål om trygghet og tillit for forbrukerne.

Tesla har fått frist til 1. mai på å kommentere brevet fra Forbrukertilsynet.

Les brevet vi har sendt til Tesla her .