Store endringer i GPS-klokker til barn

Forbrukertilsynet har krevd en rekke endringer i markedsføringen og vilkårene til leverandører av GPS-klokker til barn. Nå avsluttes saken mot Gator, mens Xplora har lovet å gjennomføre vesentlige endringer.

Publisert:
Oppdatert:

I oktober 2017 ble de to leverandørene av GPS-klokker til barn, Gator og Xplora, kalt inn til møte hos Forbrukertilsynet for å ha markedsført produktene sine ulovlig. Selskapene hadde også en rekke urimelige vilkår i kontraktene sine. GPS-klokkene de tilbyr forbrukerne gjør det blant annet mulig for foreldre å følge med på hvor barnet befinner seg, og gir foreldrene mulighet til å ringe til barnet.

Selskapene hadde blant annet utelatt vesentlige og nødvendige opplysninger om f.eks. månedlige utgifter, totalpris, fraktkostnader og informasjon om bindingstid. Klokkene bandt i tillegg forbrukerne til én mobiltilbyder. I tillegg spilte flere av reklamekampanjene for produktene på frykt blant foreldre, og reklamen var heller ikke godt nok merket som reklame.

Avslutter saken mot Gator

Nå har Gator gjort en rekke endringer i produktet sitt. Forbrukertilsynet avslutter derfor saken mot selskapet.

– Før ga reklamen inntrykk av at produktet var mye bedre og tryggere enn det er i virkeligheten. Nå er det mye lettere for forbrukerne å skjønne hvilket produkt de faktisk kjøper når de kjøper en GPS-klokke fra Gator, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

– I tillegg har selskapet gått fra 16 sider med til dels urimelige vilkår på engelsk, til litt over 5 sider med forståelige vilkår på norsk.

Hun legger til at reklamen for klokkene ikke lenger spiller på frykt blant foreldrene, slik den gjorde tidligere, og at Gator har gjort det mulig å benytte simkort fra andre selskap.

Xplora lover endringer

Den andre leverandøren av GPS-klokker, Xplora, som mobilselskapet Pepcall står bak, har også lovet å gjøre vesentlige endringer i markedsføringen og vilkårene.

– Mange problemstillinger har gjenstått, men nå har selskapet lovet at også de skal gjennomføre store endringer. Xplora skal blant annet rydde opp i reklamen som spiller på frykt og sikkerhetsbehov blant foreldre, gjøre det mulig å benytte simkort fra andre selskap enn Pepcall, og gi forbrukerne lovpålagte opplysninger i markedsføringen, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet forventer at endringene er gjennomført innen kort tid.

– Hvis ikke vil vi vurdere å benytte økonomiske sanksjoner mot selskapet, sier Haugseth.

Datatilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har også vurdert klokkene med tanke på personvern og kvalitetssikring. Sakene har illustrert behovet for at tilsynsmyndighetene koordinerer seg for å sikre at tilkoblede produkter er trygge.

Markedet for GPS-klokker for barn er til dels uoversiktlig, med mange aktører som tilbyr slike produkter. Forbrukertilsynet vil vurdere å ta opp flere saker ved behov.

Viktig med tilsyn

Klokker, dukker, kjøleskap og andre ting som er koblet til internett blir stadig vanligere. Mange av de nye nett-tilkoblede produktene gir nye muligheter til forbrukerne. Samtidig er det flere eksempler på produkter som ikke lever opp til de standarder man bør kunne forvente knyttet til forbrukerrettigheter, personvern og sikkerhet.

– Jeg mener det er svært viktig at tilsynsmyndighetene følger med på den teknologiske utviklingen, slik at vi kan ivareta forbrukernes, og ikke minst barnas, rettigheter også i de nye, nett-tilkoblede produktene som kommer nå, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

Barne- og likestillingsdepartementet har bedt Forbrukertilsynet om å prioritere digitale spørsmål i tilsynsarbeider for 2018.

– Jeg er tilfreds med at dette arbeidet synes å gi resultater, sier statsråden.

Tingenes internett

Forbrukertilsynet jobber for at forbrukerne som tar i bruk denne typen gjenstander skal få lovpålagt informasjon om produktene, og at de ikke skal villedes av markedsføringen, eller bindes av urimelige vilkår. Resultatet fra forhandlingene med leverandørene av GPS-klokkene vil være viktig for framtidig arbeid med denne typen produkter.

– Det er viktig at forbrukerne får tilgang til klare vilkår. Samtidig må vilkårene ikke være urimelige, ved at de for eksempel låser kjøperen til én mobiloperatør. Vi vil undersøke dette markedet nærmere, og bidra til at tingenes internett ikke blir et sted hvor forbrukerne lures av villedende markedsføring eller låses inne til én leverandør, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Flere artikler

Villedende markedsføring i jungelen av IoT-produkter

Utviklingen av tilkoblede produkter og tjenester skjer i høy hastighet, og forbrukere får stadig nye muligheter til å få dekket de fleste behov gjennom slike produkter. Både kjøleskapet, alarmen og bilen kan alle kobles til internett for å nevne noen. Mulighetene er mange; det er også utfordringene for forbrukervernet.