Jobb i Forbrukertilsynet

Ønsker du å bidra til et trygt og oversiktlig forbrukermarked i Norge og Europa? Vil du jobbe i et av Norges sterkeste fagmiljøer innen forbrukerrett? Forbrukertilsynet kan tilby utfordrende, varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver og gode arbeidsbetingelser.

Jobb i Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet mekler i konflikter rundt kjøp og salg, og arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. I dette arbeidet er vi avhengige av dyktige, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Tilsynet har i dag rundt 140 ansatte fordelt på fire kontorer i attraktive lokaler i Porsgrunn, Stavanger, Tromsø og Longyearbyen.

Forbrukertilsynets hovedkontor ligger flott til i Porsgrunn, like ved elva. Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet.
Forbrukerkontorets Tromsø-kontor

Som offentlig tilsynsmyndighet og meklingsinstans er Forbrukertilsynet fullstendig avhengig av våre kompetente og allsidige jurister, og vi har bygd opp et av landets desidert sterkeste fagmiljøer innen forbrukerrett.

Det ville heller ikke vært mulig å utføre tilsynets samfunnsoppdrag uten drivende dyktige arkivmedarbeidere og en velfungerende kommunikasjonsavdeling, samt gode ledere og medarbeidere innen HR, økonomi, IT og sikkerhet.

 

Ledige stillinger: