Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Publisert:
Oppdatert:

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Kontakt oss

E-post: apenhetsloven@forbrukertilsynet.no

Telefon: 23 400 680
(åpningstid man-fre kl. 10.00-14.00)

Klage: Bruk dette klageskjemaet

Pressehenvendelser: presse@forbrukertilsynet.no

Vil du motta nyhetsbrev om åpenhetsloven?

Disse gjelder loven for

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Du kan lese mer om hvem som er omfattet av åpenhetsloven på denne siden.

Informasjonskrav

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette kaller vi informasjonskrav.

Du kan lese mer om informasjonskrav på denne siden.

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med loven. I første fase etter at loven trer i kraft vil veiledning være hovedprioriteten vår. Dette gjør vi blant annet ved å kontinuerlig å utvikle nettsidene våre, svare på spørsmål og være i dialog med ulike virksomheter.

Vi forventer at berørte virksomheter nå er i gang med arbeidet med åpenhetsloven. Dette innebærer at virksomhetene har på plass systemer for å ta imot og besvare informasjonskrav. I tillegg må virksomhetene ha påbegynt arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Andre viktige tema

Forbrukertilsynets rolle – hvordan vi arbeider

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med åpenhetsloven. Tilsynet skjer ut fra hensynet til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår hovedarbeidsmetode er dialog og veiledning.

I den første fasen etter at loven har trådt i kraft, vil veiledning til virksomhetene stå sentralt i vårt arbeid. Vi holder dialogmøter med ulike aktører og virksomheter, vi veileder på e-post og telefon, og jobber kontinuerlig med å oppdatere nettsiden.

Vi har stor forståelse for at virksomhetene må få anledning til å sette seg inn i den nye lovens bestemmelser og til å starte arbeidet med prioriteringer og aktsomhetsvurderinger. Selv om Forbrukertilsynet i hovedsak vil vektlegge veiledning den første tiden etter loven trer i kraft, er det likevel viktig å understreke at vi vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Eksempler på dette vil kunne være klare brudd på informasjonsplikten. Virksomheter som ikke er sitt ansvar bevisst, og ikke kommer i gang med arbeidet for å innrette seg etter loven, vil risikere sanksjoner.

Har du spørsmål om åpenhetsloven du ikke finner svar på nettsidene våre, kan du gjerne ta kontakt med oss på vår e-post: apenhetsloven@forbrukertilsynet.no. Vi svarer på alle e-poster vi får inn. Siden mange av spørsmålene vi mottar er komplekse og trenger grundige svar, kan det ta noe tid før du får svar.

Nettsidene er under kontinuerlig utvikling, og vil fortløpende bli oppdatert med relevant informasjon. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert på hva som skjer.

Første året med åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Etter denne datoen har alle mulighet til å skriftlig kontakte virksomheter som omfattes av åpenhetsloven, og kreve informasjon om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som virksomheten møter hos seg selv, hos forretningspartnere, eller i leverandørkjeden. Hovedregelen er at informasjonen skal gis skriftlig, og å være dekkende og forståelig. Informasjonen skal gis, med noen unntak, innen tre uker fra forespørselen er mottatt. Det er viktig å etablere gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres av virksomheten.

Det må forankres i styret at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven. Styret bør vedta en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger, og planen må omfatte leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal første gang publiseres innen 30. juni 2023, ett år etter loven trådte i kraft.

Les mer om åpenhetsloven

Webinar om åpenhetsloven

Forbrukertilsynet inviterer til frokostwebinar 30. mai der du vil få informasjon om hvilke krav som stilles til redegjørelsen som skal være klar om en måneds tid.