Aktsomhetsvurderinger

Publisert:
Oppdatert:

«Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.» Kilde: Åpenhetsloven § 4

En aktsomhetsvurdering er en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten skal håndteres. Når man gjennomfører aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, skal man fokusere på virksomheters påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i og utenfor virksomheten. Aktsomhetsvurderinger består av seks trinn, og er en kontinuerlig prosess som må gjentas igjen og igjen.

Før man setter i gang er det viktig å ha en grunnleggende forståelse for prinsippene som er førende for aktsomhetsvurderinger, og hva som menes med å vurdere virksomhetens tilknytning til negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi anbefaler derfor å lese og sette seg inn de to veiledningene Viktige prinsipper for aktsomhetsvurderinger og Hva skal aktsomhetsvurderes?

Åpenhetsloven og OECD

Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Retningslinjene er de mest omfattende og best forankrede av alle internasjonale mekanismer som skal sikre ansvarlig næringsliv. Retningslinjene anbefaler at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø knyttet til virksomheters forretningsaktiviteter.

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger skal bistå bedrifter med å forstå og gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Veilederen er derfor også helt sentral for åpenhetsloven. Les mer om OECD, retningslinjene og det norske kontaktpunktet her.

Les også

Temaside: Klima, miljø og menneskerettigheter

Temaside: Hva er levelønn?