Lover og regler

Markedsføringsloven regulerer Forbrukertilsynets virksomhet, og er den viktigste loven vi håndhever. I tillegg fører vi tilsyn med at næringsdrivende overholder forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven og en rekke andre lover. Under finner du en oversikt over regelverk vi fører tilsyn med.

Lover vi håndhever

Annet regelverk som regulerer bestemte former for markedsføring og vilkår i forbrukeravtaler som andre tilsynsmyndigheter håndhever

  • Ekomloven – har blant annet bestemmelser om fellesfakturerte tjenester og bindingstid i ekomkontrakter. Håndheves av Nkom.
  • Finansavtaleloven og finansforetaksloven m.v.regulerer bankers og andre finansforetaks opptreden overfor forbrukere. Håndheves av Finanstilsynet.
  • Energiloven – stiller krav til opplysninger som må innhentes ved skifte av kraftleverandør og til betalingsvilkår. Håndheves av NVE.
  • Personopplysningsloven – inneholder omfattende krav til næringsdrivendes innhenting og bruk av personopplysninger. Håndheves av Datatilsynet.
  • Mat- og helselovgivning – forbyr blant annet å benytte påstander i markedsføring av helsekost og slankemidler som ikke er godkjent av EU. Håndheves av Mattilsynet.
  • Legemiddelloven – inneholder krav til markedsføring av legemidler, herunder naturlegemidler. Håndheves av Legemiddelverket.
  • Kosmetisk kirurgi og skjønnhetspleie – Markedsføring av kosmetisk kirurgi som utføres av helsepersonell er regulert i helsepersonelloven. Statens Helsetilsyn fører tilsyn med dette. Annen skjønnhetspleie som ikke utføres av helsepersonell, er regulert i kosmetikkloven. Mattilsynet fører tilsyn med denne.
  • Alkohol- og tobakk: Forbudene mot markedsføring av alkohol og tobakk håndheves av Helsedirektoratet.
  • Kringkastingsloven – inneholder regler om produktplassering og hvor mye reklame som kan sendes i tilknytning til TV-programmer. Håndheves av Medietilsynet.
  • Lotteriloven – regulerer pengespill. Håndheves av Lotteritilsynet.
20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.