Lover og regler

Markedsføringsloven regulerer Forbrukertilsynets virksomhet, og er den viktigste loven vi håndhever. I tillegg fører vi tilsyn med at næringsdrivende overholder forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven og en rekke andre lover. Under finner du en oversikt over regelverk vi fører tilsyn med.

Lover vi håndhever

Annet regelverk som regulerer bestemte former for markedsføring og vilkår i forbrukeravtaler som andre tilsynsmyndigheter håndhever

  • Ekomloven – har blant annet bestemmelser om fellesfakturerte tjenester og bindingstid i ekomkontrakter. Håndheves av Nkom.
  • Finansavtaleloven og finansforetaksloven m.v.regulerer bankers og andre finansforetaks opptreden overfor forbrukere. Håndheves av Finanstilsynet.
  • Energiloven – stiller krav til opplysninger som må innhentes ved skifte av kraftleverandør og til betalingsvilkår. Håndheves av NVE.
  • Personopplysningsloven – inneholder omfattende krav til næringsdrivendes innhenting og bruk av personopplysninger. Håndheves av Datatilsynet.
  • Mat- og helselovgivning – forbyr blant annet å benytte påstander i markedsføring av helsekost og slankemidler som ikke er godkjent av EU. Håndheves av Mattilsynet.
  • Legemiddelloven – inneholder krav til markedsføring av legemidler, herunder naturlegemidler. Håndheves av Legemiddelverket.
  • Kosmetisk kirurgi og skjønnhetspleie – Markedsføring av kosmetisk kirurgi som utføres av helsepersonell er regulert i helsepersonelloven. Statens Helsetilsyn fører tilsyn med dette. Annen skjønnhetspleie som ikke utføres av helsepersonell, er regulert i kosmetikkloven. Mattilsynet fører tilsyn med denne.
  • Alkohol- og tobakk: Forbudene mot markedsføring av alkohol og tobakk håndheves av Helsedirektoratet.
  • Kringkastingsloven – inneholder regler om produktplassering og hvor mye reklame som kan sendes i tilknytning til TV-programmer. Håndheves av Medietilsynet.
  • Lotteriloven – regulerer pengespill. Håndheves av Lotteritilsynet.
13.12.2018

Ikke legg farlige piratkopier under juletreet

En undersøkelse om nordmenns holdninger til piratkopier viser at 24 % av oss har kjøpt piratkopierte produkter. Mange blir lurt, mens andre bevisst kjøper piratvarer. Tolletaten, Forbrukertilsynet og Patentstyret går sammen om å advare julegave-handlende nordmenn mot å kjøpe piratkopier, av alt fra elektronikk og klær til leker og kosmetikk.