Finans

Forbrukertilsynet jobber særlig med betalingstjenester, lån og kreditt, privatleasing av bil og sparing.

Finans

Hva gjør vi?

Viktig å vite:

Reklame for spareprodukter må ikke villede forbrukere med hensyn til hvor høy fremtidig avkastning som er realistisk å forvente.

For visse produkter er det laget bransjeavtale om realistisk forventet avkastning

Se for eksempel Finans Norges bransjeavtale for pensjonsprodukter med investeringsvalg.

Produkter med høy risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet, må tydelig merkes og markedsføres slik at denne risikoen tydelig fremkommer for forbrukerne.

Flere nyheter om finansielle tjenester
2. september 2021

Strenge krav til marknadsføring av forbrukslån

Forbrukartilsynet har tatt opp sak mot tre aktørar som tilbyr forbrukslån. Desse må etter Forbrukartilsynets oppfatning endra marknadsføringa si på fleire punkt.