1. januar 2016

Dette bør du se etter i reklame for lån

Reklame for lån og kredittkort skal alltid inneholde opplysninger om hva lånet vil koste.

Dette bør du se etter i reklame for lån

Hvor mye du må betale for et lån varierer, avhengig av hvilke renter og gebyrer banken krever. Prisen vil også variere etter lånets størrelse, og hvor lang tid man bruker på å betale tilbake lånet. Det er derfor vanskelig å oppgi nøyaktig sammenlignbare priser for lån.

For at du skal få et inntrykk av hvor dyrt lånet er, skal opplysningene om lånets kostnader oppgis i «et representativt eksempel». På den måten kan du som forbruker enklere sammenligne og vurdere hvilke tilbud som er gode og hvilke som er mindre gode.

Disse punktene skal være med i markedsføringen:

Effektiv rente

Dette er den viktigste opplysningen som skal fremgå av markedsføringen. Effektiv rente er en prosentsats som viser hvor mye lånet koster per år. Den effektive renten omfatter alle rentekostnader og gebyrer som skal betales. Ved sammenligning av to lån med samme lånebeløp og nedbetalingstid, bør du velge det lånet som har lavest effektiv rente. Enkelte banker fokuserer i markedsføringen på den nominelle renten. Nominell rente inkluderer ikke gebyrer og kostnader, og gir derfor et dårligere bilde av hva lånet vil koste enn den effektive renten. Når du skal sammenlikne lån eller undersøke hva et lån koster er det derfor den effektive renten du bør se på.

Lånebeløp og nedbetalingstid

Dette viser hvilket lånebeløp og nedbetalingstid banken har brukt når de har regnet ut effektiv rente og det totale beløpet du skal betale tilbake. Banken skal benytte det lånebeløpet og den nedbetalingstiden som er vanligst for kundene som tar opp lån hos dem.

Kostnad

Dette viser hva renter og gebyrer på lånet totalt vil koste deg. Dette er hva du må betale for å få låne penger, i tillegg til selve lånebeløpet.

Totalbeløp

Dette er summen av lån og kostnader du som kunde skal betale tilbake til banken.

Månedsbeløp

Noen ganger opplyser markedsføringen også om månedsprisen du skal betale. Månedsprisen alene gir ikke noe godt grunnlag for sammenligning av lån, fordi den vil avhenge av blant annet nedbetalingstid og effektiv rente. Hvis du bare ser på månedsprisen risikerer du derfor å ende opp med et lån med lav månedspris, men med lang nedbetalingstid og dermed en høyere totalkostnad. Månedspris kan likevel være en god tilleggsopplysning, som gir deg et bilde av hva lånet vil ha å si for din økonomi hver måned.

Dersom du søker om lån er det ikke sikkert du får nøyaktig samme betingelser som de som er oppgitt i priseksemplene i markedsføringen.  For eksempel kan kunder med bedre betalingsevne oppnå en gunstigere rente. Selv om slike individuelle forutsetninger kan variere og vil få betydning for lånets kostnader, er bankene pålagt å oppgi representative rentesatser i markedsføringen. Det betyr at eventuelle avvik fra eksempelet normalt sett ikke vil være så store sammenlignet med hva de fleste forbrukere vil få tilbud om.

Husk at det viktigste for å oppnå en god rente, er å innhente lånetilbud fra ulike banker på ditt konkrete lånebehov, der lånebeløp og nedbetalingstid er identiske. Opplysningene skal bankene gi i et såkalt SEF-skjema. Da vil du enkelt kunne sammenligne totalbeløpet på lånetilbudene og se hvilket lån som er billigst og best for deg.