Behandling i Forbrukerklageutvalget

Publisert:
Oppdatert:
Forbrukerklageutvalget

Dersom saken ikke løste seg ved mekling hos Forbrukertilsynet, kan du i de fleste tilfeller be om at saken behandles i Forbrukerklageutvalget.

Hva er Forbrukerklageutvalget?

Forbrukerklageutvalget er et domstollignende organ som avgjør tvister mellom privatpersoner og næringsdrivende i saker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Utvalget kan også avgjøre tvister mellom privatpersoner i saker som gjelder kjøp av varer.

Les mer om Forbrukerklageutvalget her.

Hva skal til for at Forbrukerklageutvalget skal behandle saken?

Saken din må først ha vært til mekling i Forbrukertilsynet. Videre må klagen gjelde enten en profesjonell håndverker, en ting, eller at du ønsker å benytte deg av angreretten.

Hvordan sende saken til Forbrukerklageutvalget?

Hvis mekling ikke fører frem, kan saken avsluttes med tilbud om behandling i Forbrukerklageutvalget. Du vil da få en lenke til begjæringsskjema som må fylles ut, signeres og sendes per post til oss innen lovbestemt frist. Vi kan hjelpe deg med å fylle ut begjæringsskjema og vil deretter stå for selve oversendingen av sakens dokumenter til Forbrukerklageutvalget.

Hva betyr et vedtak fra Forbrukerklageutvalget?

Et vedtak fra Forbrukerklageutvalget er bindende for partene dersom det ikke ankes inn for domstolene innen stevningsfristen.
Dersom du er uenig i vedtaket, kan saken bringes inn for domstolene innen stevningsfristen.

Rettslig prosess

Hensikten med mekling i Forbrukertilsynet og behandling i Forbrukerklageutvalget er å holde konflikt- og ressursbruk på lavest mulig nivå. Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis for partene i dag, men fra 1. juli 2024 må du betale et rettsgebyr for å få saken behandlet.

Du ikke trenger å være representert ved advokat. Hvis du likevel skulle velge å benytte advokat, er hovedregelen at du ikke kan regne med å få dette dekket selv om du vinner frem. Du må selv vurdere om det er verdt å bruke penger på advokat.

Dersom saken ankes til tingretten, gjelder egne regler for tilkjenning av sakskostnader.