Aktsomhetsvurderinger

Publisert:

Åpenhetsloven slår fast at virksomheter som er omfattet av loven skal utføre aktsomhetsvurderinger. 

«Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.» Kilde: Åpenhetsloven § 4

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Når man gjennomfører aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, handler det ikke om negative konsekvenser for virksomheten selv. Det dreier seg derimot om sannsynligheten for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Hovedfokuset bør altså ligge på hvordan virksomheten påvirker mennesker, både i og utenfor virksomheten. 

Seks trinn

En aktsomhetsvurdering består av seks trinn. Arbeidet med aksomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess, som må gjentas igjen og igjen. 

Bruk knappene under for å lese mer om hvordan du gjennomfører de ulike trinnene.

Aktsomhetsvurderinger i seks trinn

Åpenhetsloven og OECD

Åpenhetsloven baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette er den mest omfattende og best forankrede av alle internasjonale mekanismer som skal sikre ansvarlig næringsliv. Hele 50 land har forpliktet seg til å følge disse retningslinjene. Retningslinjene skal hjelpe næringsdrivende til å unngå negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og til å rette opp skader som måtte oppstå. 

Dette er OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en internasjonal organisasjon som arbeider for å bygge bedre politikk for bedre liv. Deres mål er å forme politikk som fremmer velstand, likestilling, muligheter og trivsel for alle. 

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv 

Alle land som vedtar å følge OECDs retningslinjer, forplikter seg til å opprette et nasjonalt kontaktpunkt. Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv er et faglig upartisk rådgivende organ. På nettsidene deres finner du råd og veiledning om aktsomhetsvurderinger og retningslinjene for ansvarlig næringsliv.