Strøm

Strøm er noe alle må ha. Det finnes over hundre kraftleverandører og mange ulike strømavtaler å velge mellom.

Hva gjør vi?

 • Vi fører tilsyn med at det i markedsføring av strømavtaler gis riktig og fullstendig informasjon.
 • Vi sikrer at avtalevilkårene som benyttes av kraftleverandørene og nettselskapene er rimelige og balanserte.
 • Vi er i dialog med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), Energi Norge og Forbrukerrådet om prosesser som de nærmeste årene kan føre til endringer for strømkunder. Av særlig betydning er arbeidet med ny modell for fastsettelse av tariff, med en mulig overgang til effektbaserte tariffer.

Viktige å vite

 • Bytte av leverandør 

  Du kan i de fleste tilfeller bytte leverandør fritt ved å ta kontakt med ny leverandør og inngå avtale med denne. Sjekk priser på Strømpris.no

 • Angrerett

  Det er alltid 14 dagers angrerett ved kjøp av strøm. Har du ikke fått beskjed om angreretten, utvides fristen til 1 år.

 • Bindingstid

  Noen avtaler har bindingstid. Denne skal ikke være lenger enn 12 måneder, med unntak for fastprisavtaler. Du skal få en økonomisk fordel for å inngå en avtale med bindingstid, for eksempel en rabatt på strøm eller andre tjenester. Du kan si opp en slik avtale mot å betale et rimelig oppsigelsesgebyr.

 • Prisopplysninger

  Leverandørene må i all markedsføring opplyse klart og tydelig om priser og andre viktige avtalevilkår, for eksempel om bindingstid.

 • Endringer i pris og vilkår

  Når kraftleverandøren endrer prisen eller andre vilkår for avtalen, skal du få direkte varsel om dette, for eksempel på e-post eller SMS.

Ofte brukte begreper

Spotprisavtale

En avtale om at prisen skal følge spotprisen (markedsprisen) som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må du som kunde betale et påslag til kraftleverandøren.

Standard variabel kraftpris

En avtale der kraftleverandøren vedtar å endre prisen med jevne mellom,basert på utviklingen i kraftmarkedet. Prisen endrer seg ikke fra dag til dag som ved en spotpris-avtale, men alt etter hva kraftleverandøren bestemmer. Leverandøren har plikt til å informere deg om ny pris 14 dager før en prisendring trer i kraft.

Fastprisavtaler

En avtale om å betale fast pris for strømmen du bruker over en periode, for eksempel ett år. I tidsperioden avtalen gjelder kan strømselskapet kun kreve den avtalte prisen, og du som kunde kan ikke skifte leverandør, med mindre du betaler et bruddgebyr for å komme deg ut av avtalen.

 

03.07.2021

«Grøn straum» er ikkje grøn straum i stikkontakten

Kva straumavtale ein har påverkar ikkje straumen ein får levert i stikkontakten. Kraftselskap kan derfor ikkje gi inntrykk av at forbrukarane kan få levert «grøn» straum inn i husa sine gjennom straumavtalen sin.