6. september 2019

Markedsrådet uenige i at Workinntoppen drev villedende markedsføring

I februar fattet Forbrukertilsynet vedtak om overtredelsesgebyr på 400 000 kroner mot Workinntoppen for villedende markedsføring av et boligprosjekt i Tromsø med samme navn.

Markedsrådet uenige i at Workinntoppen drev villedende markedsføring

I februar fattet Forbrukertilsynet vedtak om overtredelsesgebyr på 400 000 kroner mot Workinntoppen for villedende markedsføring av et boligprosjekt i Tromsø med samme navn.

Vedtaket baserte seg på at det i markedsføringen i VG og på bannerannonser ble brukt et finansieringseksempel hvor det ble hevdet at man kunne bo for 3000 kroner, uten at selger samtidig informerte om at dette krevde et avdragsfritt lån.

Det ble lagt vekt på at markedsføringen var særlig rettet mot unge og førstegangskjøpere, og Forbrukertilsynet vurderte at de fleste i denne målgruppen ikke ville kunne få et avdragsfritt lån på grunn av kravene i boliglånsforskriften.

Workinntoppen klaget inn vedtaket til Markedsrådet, og fikk medhold der.

Les Markedsrådets vedtak her.

Ikke bevist at markedsføringen var villedende

– Vi er overrasket over at Markedsrådet ikke er enig i vår vurdering i denne saken, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Markedsrådet mente det ikke var bevist at markedsføringen av boligprosjektet var villedende. Markedsføringen i VG og bannerannonsene hadde lenker til prosjektets nettsider, og der kunne interesserte kjøpere finne mer informasjon om finansieringseksempelet. Dette mente Markedsrådet var tilstrekkelig.

Markedsføring av bolig skiller seg ut

Etter Markedsrådets syn i den aktuelle saken vil bruk av finansieringseksempler for bolig skille seg fra andre typer markedsføring av pris, hvor det som hovedregel kreves at alle prisopplysninger kommer klart og tydelig frem.

Selv om fjorårets boliglånsrapport fra Finanstilsynet viste at under 10% av forbrukere under 30 år fikk avdragsfrie lån, vurderte Markedsrådet at slike statistiske opplysninger ikke ga svar på hvilke faktiske muligheter studenter og unge har til å få et slikt lån – særlig fordi mange får hjelp av foreldre med egenkapital. Markedsrådet mente derfor at det ville være en del unge og førstegangskjøpere som kunne få det avdragsfrie lånet som var forutsatt i eksempelet.

– Det er viktig at forbrukere får riktige og korrekte prisopplysninger allerede fra starten av markedsføringen slik at de ikke blir villedet. Det sier seg selv at dette er særlig viktig når det gjelder en så stor handel som det boligkjøp er, sier Haugseth. – Forbrukertilsynet kommer til å fortsette å ha fokus på at forbrukere ikke skal villedes ved markedsføring av bolig.

Flere artikler
6. juli 2021

Skal du leiga ut bustad? Her er krava til annonsering

For å sikra at forbrukarane kan ta avgjerder på riktig grunnlag, presiserer Forbrukartilsynet at utleigerar og utleigemeklarar i bustadmarknaden må gi riktige og fullstendige opplysningar om leigepris og andre viktige forhold ved annonsering av utleigebustad.