Boligutbygger får overtredelsesgebyr for villedende markedsføring

11.02.2019 — Potensielle kjøpere ble lovet lave bokostnader – uten å få informasjon om at dette krevde et avdragsfritt lån i samme annonse. Nå får selskapet 400 000 kroner i overtredelsesgebyr.

Bildet viser skjermdump av annonsørinnhold på VG.no for for Workintoppen i Tromsø

Det er selskapet Workinntoppen AS som utviklet, solgte og markedsførte prosjektet i Tromsø med samme navn. Forbrukertilsynet har konkludert med at markedsføringen av prosjektet var ulovlig. Det har også blitt lagt vekt på at markedsføringen var særlig rettet mot unge og førstegangskjøpere.

– Dette er en gruppe som har begrenset erfaring med kjøp av bolig, og da er det ekstra viktig at all prisinformasjon er korrekt og veiledende, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Kreative priseksempler

Selskapet stoppet markedsføringen da Forbrukertilsynet tok kontakt i høst. I markedsføringen ble det brukt et eksempel på bokostnader hvor det allerede var innkalkulert skattefradrag for rentekostnader og inntekter fra utleie av et soverom. Samtidig ble det hevdet i markedsføringen at man ikke måtte ut med mer enn 3000 kroner i bokostnader – uten å samtidig informere om at dette krevde et avdragsfritt lån på 85% av kjøpesummen. Det avdragsfrie lånet som ble forutsatt i eksempelet var også vanskelig å få for forbrukerne på grunn av boliglånsforskriften.

– Boliglånsforskriften sier at man må betale avdrag på alle lån på over 60% av boligens verdi, og bankene har kun lov til å gjøre unntak på omtrent hvert tiende lån. Bankenes mulighet for fleksibilitet ved utlån er også en skjønnsmessig mulighet bankene har, og er dermed svært dårlig egnet til å bruke i generelle eksempler. Dette eksempelet var derfor kun reelt for et mindre antall forbrukere, sier Haugseth.

24.06.2019

Varsler bransjen om prismarkedsføring på flyreiser

Flere tilbydere av flyreiser bryter med markedsføringsloven når de oppgir for lav totalpris på flyreiser på sine nettsider. Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til tre norske selskaper og ett svensk.