11. februar 2019

Boligutbygger får overtredelsesgebyr for villedende markedsføring

Potensielle kjøpere ble lovet lave bokostnader – uten å få informasjon om at dette krevde et avdragsfritt lån i samme annonse. Nå får selskapet 400 000 kroner i overtredelsesgebyr.

Boligutbygger får overtredelsesgebyr for villedende markedsføring

Det er selskapet Workinntoppen AS som utviklet, solgte og markedsførte prosjektet i Tromsø med samme navn. Forbrukertilsynet har konkludert med at markedsføringen av prosjektet var ulovlig. Det har også blitt lagt vekt på at markedsføringen var særlig rettet mot unge og førstegangskjøpere.

– Dette er en gruppe som har begrenset erfaring med kjøp av bolig, og da er det ekstra viktig at all prisinformasjon er korrekt og veiledende, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Kreative priseksempler

Selskapet stoppet markedsføringen da Forbrukertilsynet tok kontakt i høst. I markedsføringen ble det brukt et eksempel på bokostnader hvor det allerede var innkalkulert skattefradrag for rentekostnader og inntekter fra utleie av et soverom. Samtidig ble det hevdet i markedsføringen at man ikke måtte ut med mer enn 3000 kroner i bokostnader – uten å samtidig informere om at dette krevde et avdragsfritt lån på 85% av kjøpesummen. Det avdragsfrie lånet som ble forutsatt i eksempelet var også vanskelig å få for forbrukerne på grunn av boliglånsforskriften.

– Boliglånsforskriften sier at man må betale avdrag på alle lån på over 60% av boligens verdi, og bankene har kun lov til å gjøre unntak på omtrent hvert tiende lån. Bankenes mulighet for fleksibilitet ved utlån er også en skjønnsmessig mulighet bankene har, og er dermed svært dårlig egnet til å bruke i generelle eksempler. Dette eksempelet var derfor kun reelt for et mindre antall forbrukere, sier Haugseth.