6. september 2018

Lokker med lave bokostnader – bryter loven

Profier hevder i markedsføringen av sine boliger at du kan kjøpe en splitter ny tre-roms leilighet og få bokostnader på 3000 kroner i måneden. Men denne prisen er uoppnåelig for de aller fleste. Ulovlig, mener Forbrukertilsynet.

Lokker med lave bokostnader – bryter loven

Utbyggerselskapet Profier markedsfører boligprosjektet Workintoppen i Tromsø gjennom innholdsmarkedsføring på VG.no. De skilter med lave bokostnader, og retter seg mot studenter og førstegangskjøpere.

Forutsetter avdragsfrihet

I markedsføringen brukes et finansieringseksempel hvor det allerede er innkalkulert rentefradrag og utleie av et soverom for 5000 kroner i måneden. Samtidig påstår de at du ikke må ut med mer enn 3000 kroner i måneden i bokostnader. Dette forutsetter et lån på 85% av kjøpesummen uten avdrag, men dette kommer ikke fram i markedsføringen på VG.no.

– Boligkjøp er en av de største investeringene man gjør, og det er snakk om store kostander. Da er det viktig at prisopplysningene er riktig, og at det ikke gis et villedende inntrykk av hvor mye du faktisk må betale, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Urealistisk etter boliglånsforskriften

Boliglånsforskriften krever dessuten at man må betale avdrag på alle lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, og bankene kan bare gjøre unntak for dette for 10 % av lånene. Et avdragsfritt lån på 85 % av kjøpesummen er dermed uoppnåelig for de aller fleste.

Forbrukertilsynet har vurdert at reklamen er ulovlig, og understreker at det i vurderingen har betydning hvilken målgruppe man ønsker at reklamen skal nå ut til.

– Studenter og førstegangskjøpere er ofte unge mennesker, med begrenset erfaring med kjøp av bolig. Ved markedsføring som retter seg mot denne gruppen mennesker, er det ekstra viktig at den næringsdrivende gir korrekte og veiledende prisopplysninger, sier Gjedrem.

Profier og Eiendomsmegler 1 har fått frist til 10 september med å svare Forbrukertilsynet. Markedsføringskampanjen er nå stoppet.