Tekstilmerking

Klede og andre tekstilprodukt som blir selde til forbrukarar, skal vere merkte med vasketilvising og fiberinnhald. Sko skal merkast med kva materiale skoen er laga av.

Publisert:
Oppdatert:

Forbrukartilsynet fører tilsyn med at klede, andre tekstil og sko som blir selde på den norske marknaden, oppfyller krava til merking.

Relevant regelverk

Relaterte artiklar
Publisert: 3. mai 2016

Forbrukertilsynet løste tvister for over 186 millioner i fjor

Forbrukertilsynets årsrapport er klar. Her finner du informasjon om stort og smått gjennom året som gikk.