Kjønnsdiskriminerande reklame

Reklame skal ikkje utnytte kroppen til det eine kjønnet eller gi inntrykk av ei støytande eller nedsetjande vurdering av kvinne eller mann.

Publisert:
Oppdatert:

Den som utformar reklame, skal sørgje for at reklamen ikkje er i strid med likeverdet mellom kjønna.

Rettleiing

Forbrukartilsynet har utarbeidd ei rettleiing om kjønnsdiskriminerande reklame.

Rettleiinga skal sikre konsekvens og likskap i Forbrukartilsynets saksbehandling. Ho gir også informasjon til næringsdrivande om korleis dei kan halde seg innanfor lova.

 

Relaterte innlegg
Publisert: 3. mai 2016
Oppdatert: 5. januar 2023

Kva bilde må eg merke og korleis? Bli med på frukostwebinar om retusjert reklame

19. oktober klokka 09.00 inviterer Forbrukartilsynet til frukostwebinar. Temaet for webinaret er det nye regelverket om retusjert reklame.