Telefonsalg og uønsket reklame

Mange forbrukere blir utsatt for uønsket kontakt fra næringsdrivende i hverdagen. Det er strenge og klare regler for når en næringsdrivende kan kontakte en forbruker, for eksempel på telefon, e-post og per post.

Hva gjør vi?

 • Vi opplyser forbrukere om hvordan de kan forhindre uønsket reklame.
 • Vi arbeider for at næringsdrivende respekterer forbrukernes ønske om ikke å bli kontaktet.
 • Vi sørger for at næringsdrivende gir forbrukerne god informasjon før avtale inngås.

Viktig å vite

 • Telefonsalg

  Telefonsalg er i utgangspunktet lov. Næringsdrivende og frivillige organisasjoner kan ikke kontakte forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret, med mindre det foreligger et kunde- eller giverforhold eller forbrukeren har bedt om å bli oppringt. 1. januar 2018 trådte nye og strengere regler for telefonsalg i kraft.

 • Adressert reklame

  Forbrukere kan reservere seg mot adressert reklame i Brønnøysundregisteret. Næringsdrivende kan bare sende reklame til forbrukere som har reservert seg hvis det eksisterer et kundeforhold eller forbrukeren har bedt om å motta reklame.

 • Uadressert reklame og gratis aviser

  Forbrukere som ikke ønsker å motta uadressert reklame eller gratisaviser kan merke postkassen sin og/eller døra. Reklameinnstikk i aviser, alminnelig informasjon og informasjon fra politiske partier regnes ikke som uadressert reklame, og du kan ikke reservere deg mot dette. Les mer om hva som anses som uadressert reklame og gratis avis.

 • Reklame på SMS og e-post

  Det er forbudt å sende SMS eller e-post til forbrukere som ikke har gitt samtykke på forhånd. En næringsdrivende kan likevel sende SMS og e-post til eksisterende kunder. Les mer om hva som er et eksisterende kundeforhold i vår veiledning om markedsføring via e-post, sms o.l..

 • Stand- og dørsalg

  Det stilles strenge krav til næringsdrivendes fremgangsmåter ved stand- og dørsalg. Forbrukertilsynet har utarbeidet en veiledning som viser hvordan næringsdrivende kan holde seg innenfor loven.

Telefonsalg

 • I 2017 fikk Forbrukertilsynet 1566 klager på telefonsalg. Dette er en økning på 35 prosent sammenlignet med året før.
 • 1. januar 2018 ble det innført strengere regler for telefonsalg.
 • Over 2 millioner personer har reservert seg i Reservasjonsregisteret.
Kilde: Reservasjonsregisteret
29.11.2018

Varslar Telenor om tvangsmulkt for ulovleg telefonsal

Forbrukartilsynet har varsla Telenor Norge om 30.000 kronar i tvangsmulkt for kvar ulovlege oppringing til forbrukarar som er reserverte mot telefonsal.

Fagpersoner