6. oktober 2021

Påvirker og forlag får 500 000 kroner i gebyr for skjult reklame og ulovlig markedsføring på e-post

Forbrukertilsynet har fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 200 000 kroner mot Sophie Elise AS og 300 000 kroner mot Strawberry Publishing AS for brudd på forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke.

Påvirker og forlag får 500 000 kroner i gebyr for skjult reklame og ulovlig markedsføring på e-post

Saken gjelder bokklubben «Litt Sophie», eid av begge selskapene, og den tilhørende Instagram-kontoen med samme navn. I stedet for å tydeliggjøre Instagram-kontoens kommersielle formål da den ble opprettet i mars 2020, har forbrukerne blitt forledet til å tro at dette var noe personlig for Sophie Elise. Det var først ved lansering noen måneder senere at kontoen ble omgjort til bokklubbens offisielle konto og forbrukerne kunne forstå at dette dreide seg om markedsføring.

Innhentet ikke gyldig samtykke

Det aller første innlegget på bokkontoen lenket til nettsiden littsophie.no, der «noe spennende ventet» for de som la igjen e-postadressen sin. De 4000 personene som gjorde dette mottok like før lansering et nyhetsbrev som markedsførte bokklubben, men ingen av forbrukerne hadde fått opplyst at e-posten ville bli brukt til dette formålet.

Selskapene erkjenner at det ikke var innhentet gyldig samtykke for e-postmarkedsføringen, men bestrider at de har brutt forbudet mot skjult reklame. Da kontoen ble opprettet, var det nemlig ikke klart for partene at det skulle bli en kommersiell tjeneste knyttet til denne.

– Grovt brudd

Omstendighetene i saken viser imidlertid at planleggingen av prosjektet begynte allerede i 2019, og tilsynet mener derfor at bokkontoen har vært en del av markedsføringsstrategien hele veien. Kontoen har blitt brukt som en interessevekker for å tiltrekke seg litteraturinteresserte følgere og dermed også potensielle kunder til bokklubben.

– Forbrukerne skal forstå når de blir utsatt for reklame. Det er et grovt brudd på loven når næringsdrivende ikke er ærlige og åpne om at de opptrer på vegne av virksomheten. Forbrukerne skal heller ikke motta reklame for noe de ikke har samtykket til, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

I september ble det kjent at bokklubben legges ned. Dette påvirker ikke Forbrukertilsynets vedtak om overtredelsesgebyr, som gir tilsynet myndighet å fatte vedtak for lovbrudd som allerede har skjedd.

Sophie Elise AS og Strawberry Publishing AS har tre uker til å klage på vedtaket.