12. oktober 2021

Reisearrangør får 400 000 kroner i gebyr

Forbrukertilsynet har ilagt pakkereisearrangøren Route66usa Info AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Gebyret er ilagt fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser.

Reisearrangør får 400 000 kroner i gebyr

Pakkereisearrangøren Route66usa Info AS (Route66) vil ikke betale tilbake forskuddene kundene har innbetalt, selv om reisene er avlyst som følge av koronapandemien. I tillegg har selskapet gjort det svært vanskelig for kundene å forstå at de har et krav mot selskapet, og hvilket selskap kravet skal rettes mot.

Vil sikre at kundene får det de har krav på

Forbrukertilsynet har derfor sett seg nødt til å sanksjonere selskapets praksis, og ilegger Route66 et overtredelsesgebyr på kr 400 000. I tillegg må selskapet betale kr 15 000 per uke det ikke rydder opp på sine nettsider og i sine avtalevilkår, og kr 30 000 per uke om ikke kundene får tilbakebetalt det de har krav på.

Forbrukertilsynet har også fattet vedtak mot daglig leder og styreleder i Route66 for medvirkning til lovbruddene, med blant annet et overtredelsesgebyr på kr 100 000 mot ham personlig.

Med vedtaket vil Forbrukertilsynet sikre at kundene får det de har krav på fra arrangøren, samt sende et tydelig signal til andre pakkereisearrangører om hvor viktig det er å sikre at de reisende får det de har krav på fra sin pakkereisearrangør om en reise blir avlyst.

Har fulgt nøye med på pakkereisearrangører

Konsekvensene av koronapandemien rammet og rammer reiselivsbransjen hardt. De fleste pakkereiseturer som skulle gjennomføres i 2020 og 2021 ble kansellert. Mange forbrukere som hadde bestilt og forhåndsbetalt for reiser, hadde dermed utestående beløp hos sin reisearrangør.

Etter pakkereiseloven plikter reisearrangøren å tilbakebetale alle innbetalte beløp dersom reisen må avlyses, også i krisesituasjoner som koronapandemien. Forbrukertilsynet har derfor prioriterte å følge opp pakkereisebransjen i 2020 og 2021.

Det er svært viktig at pakkereisearrangørene overholder sin plikt til å tilbakebetale innbetalte forskudd til forbrukere når forbruker har krav på dette. Dette er særlig viktig i en tid der manges privatøkonomi er presset, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Nødvendig med sanksjoner

Forbrukertilsynet tok opp sak med Route66 fordi selskapet hadde et relativt stort antall klager mot seg i Pakkereisenemnda. I dialog med Forbrukertilsynet aksepterte ikke selskapet sin forpliktelse til å betale tilbake til kundene.

Det kom også frem at Route66 aktivt hadde forsøkt å forhindre kundene til å rette tilbakebetalingskrav mot selskapet da koronapandemien brøt ut. Som følge av mangelfulle nettsider og avtalevilkår har det også vært svært vanskelig for kunder å fastslå hvilket selskap som er ansvarlig reisearrangør.

Selskapets opptreden har samlet sett medført at kundenes mulighet til å kreve tilbakebetaling har blitt vesentlig vanskeliggjort, forsinket og potensielt kan ha gått tapt. Det er da viktig at slike grove overtredelser av pakkereiseloven og markedsføringsloven får konsekvenser, slik at kundene får det de har krav på, sier Rønningen.

Pakkereisene selskapet selger koster fra kr 30 000 og oppover, slik at selskapets opptreden kan ha ført til store økonomiske konsekvenser for kundene. Hvor mange som har bestilt reise i 2020 og 2021 med selskapet har Route66 så langt ikke villet opplyse til Forbrukertilsynet, men Forbrukertilsynet antar at det er snakk om rundt 100-200 reisende.

Forbrukertilsynet ønsker med vedtaket også å sende et signal til hele reisebransjen om at det får konsekvenser dersom man ikke overholder sine forpliktelser som reisearrangør.

Route66usa Info AS og daglig leder og styreleder personlig har tre uker til å klage på vedtaket.

Flere artikler
12. oktober 2021

Har du krav på refusjon fra Route66?

Pakkereisearrangøren Route66usa Info AS har fått et overtredelsesgebyr fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser. Her er råd til deg som har krav på refusjon fra selskapet.