12. oktober 2021

Har du krav på refusjon fra Route66?

Pakkereisearrangøren Route66usa Info AS har fått et overtredelsesgebyr fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser. Her er råd til deg som har krav på refusjon fra selskapet.

Har du krav på refusjon fra Route66?

Forbrukertilsynet har ilagt pakkereisearrangøren Route66usa Info AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner.

Gebyret er ilagt fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser. I tillegg må selskapet betale opp mot 45 000 kroner i uken frem til det er ryddet opp i lovbruddene.

Har du krav på refusjon fra Route66? Da bør du gjøre følgende:

Tilsvarende gjelder dersom du har krav mot en annen pakkereisearrangør som ikke vil oppfylle sine forpliktelser etter pakkereiseloven.

Flere artikler
12. oktober 2021

Reisearrangør får 400 000 kroner i gebyr

Forbrukertilsynet har ilagt pakkereisearrangøren Route66usa Info AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Gebyret er ilagt fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser.