TUI må opplyse om rett til refusjon

12.04.2021 — I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.

Koronaepidemien har ført til at de fleste pakkereiser har blitt kansellert, og dessverre vil sannsynligvis flere måtte avlyses før smitten er under kontroll. Pakkereiseloven gir kundene viktige rettigheter i slike situasjoner, blant annet retten til refusjon av hele billettprisen.

Forbrukertilsynet har bedt TUI gi kundene tydelig informasjon om denne rettigheten.

Krav på å få tilbakebetalt

Forbrukertilsynet oppdaget at TUI kun opplyste kundene om rett til nytt reisetidspunkt eller gavekort når reisene ble kansellert. De reisende har imidlertid også krav på å få tilbakebetalt alle innbetalte beløp.

Dette er en viktig og klar rett kundene har etter pakkereiseloven, og også den sikreste måten å få tilbake det som er innbetalt.

TUI nevnte ikke refusjonsretten i sitt brev til kundene. Det er villedende, og Forbrukertilsynet har bedt TUI ta inn denne opplysningen.

– Det er svært viktig at forbrukerne blir gjort kjent med rettighetene sine i denne sammenhengen. Dette er en tid der noens privatøkonomi er presset, og muligheten for tilbakebetaling kan være av stor betydning, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

– Mer aktuelt enn noensinne

Forbrukertilsynet har gjennom pandemien tatt opp en rekke saker med reisebransjen for å sikre at forbrukerne får klar og riktig informasjon, og ikke minst at arrangørene rent faktisk refunderer pengene til kundene.

– Pandemien har gjort regelverket mer aktuelt enn noensinne, sier Rønningen.

– Godt forbrukervern er spesielt viktig i en krisetid. Retten til å få pengene tilbake hvis varen eller tjenesten ikke leveres, er grunnleggende og av spesielt stor betydning for forbrukere som er permittert eller på andre måter økonomisk rammet.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.