Forbrukerklageutvalgets sekretariat

Forbrukerklageutvalget har et sekretariat som sørger for saksforberedelse og saksavvikling. Sekretariatet

Forbrukerklageutvalget har et sekretariat som består av jurister ansatt i Forbrukertilsynet. Disse har relevant erfaring innen blant annet forbrukerrett og kontraktsrett, samt relevant erfaring fra både privat og offentlig sektor. Sekretariatet sørger for saksforberedelse og saksavvikling og opptrer nøytralt og partsuavhengig.
Sekretariatet kommuniserer med partene, og har til oppgave å gjøre publikum kjent med Forbrukerklageutvalget og de vedtakene som blir fattet. Sekretariatet kan også besvare spørsmål om blant annet saksbehandlingen, men kan ikke gi en forhåndsvurdering av saken.

Gjelder spørsmålet saksbehandlingstid, se nærmere om dette her

Du kan kontakte sekretariatet via Forbrukertilsynets sentralbord

Telefonnummer: 23 400 600
E-post: post@forbrukertilsynet.no

Ansatte i sekretariatet

Julie Frydenlund O’Leary 
seniorrådgiver

Martin Tonning
seniorrådgiver

Jenny Therese Kibsgaard
rådgiver

Elise Lande
rådgiver

Mari Kristensen
rådgiver

Camilla Olsen
rådgiver

Terese Kringlebotten Bauge (i permisjon)
seniorrådgiver

Thomas Bratteli
seniorrådgiver

Aleksandra Kello
rådgiver

Sara Larsen Magee
rådgiver

Birte Waclawczyk Norvik
rådgiver

Ragnhild Bjørndal
rådgiver

Anna Maria Bjaarstad Basma
rådgiver

Ingvild Olsen
rådgiver

Gyrid B. Giæver 
seniorrådgiver

Beate Tande
rådgiver

Forbrukerklageutvalget