Forbrukerklageutvalgets medlemmer

Forbrukerklageutvalget består av 20 medlemmer som oppnevnes av Barne- og familiedepartementet for fire år av gangen. Gjeldende periode er fra 2021-2025. Leder og nestledere fyller kravene til dommere. Av de 14 øvrige medlemmene har halvparten en særlig innsikt i henholdsvis forbrukerens og den næringsdrivendes interesser. Alle utvalgsmedlemmene er upartiske og uavhengige.

I ordinære saker settes utvalget med en leder/nestleder og to medlemmer hvorav et av medlemmene har særlig innsikt i forbrukerens interesser og det andre medlemmet har særlig innsikt i næringsdrivendes interesser. Alle utvalgsmedlemmene er upartiske og uavhengige.

Leder:
Professor, dr. juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo (Øvre Eiker)

Nestledere:
Professor, ph.d. Markus Hoel Lie, Universitetet i Tromsø (Tromsø)
Professor, ph.d. Hilde Hauge, Universitetet i Bergen, (Bergen)
Professor, ph.d. Harald Benestad Anderssen, Handelshøyskolen BI (Oslo)
Førsteamanuensis, ph.d Maria Vea Lund, Universitetet i Bergen (Bergen)
Dommer Alice Jervell (Arendal)

Medlemmer:
Advokat Dag Trygve Berntsen, Advokatinord (Bodø)
Advokat Henrik Tore Dahl, Advokatfirmaet HTD AS (Oslo)
Advokat Thomas Flo Haugaard, Bryn Aarflot (Oslo)
Seniorrådgiver Torgeir Øines, Klare Inkasso AS (Bodø)
Advokat Mette Thorne Lothe (Oslo)
Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen, Advokatfirmaet Welde (Stjørdal)
Advokat Tien Duc Nguyen, Advokatfellesskapet Tetzschner & Co (Oslo)
Advokat Signe Eriksen, Advokatfirmaet Arild Friestad (Stavanger)
Advokat Jon-Andreas Lange, Dalan Advokatfirma DA (Oslo)
Advokat Anders Aasland Kittelsen, Hovedorganisasjonen Virke (Oslo)
Advokat Silje Kalvik, Stavanger kommune (Stavanger)
Advokat Johan Henrik Bjørge, NHO Service og Handel, (Strömstad)
Advokat Silje Lindvig, Maskinentreprenørenes forbund, (Bærum)
Advokat Heidi Nergård, advokatfirmaet Adnor, (Trondheim)

Forbrukerklageutvalget