Forbrukarklageutvalets medlemmar

Publisert:
Oppdatert:

Forbrukarklageutvalet består normalt av 20 medlemmar som blir utnemnde av Barne- og familiedepartementet for fire år av gongen. 

Gjeldande periode er 2021–2025. 

Forbrukarklageutvalets leiar og nestleiarar oppfyller krava til dommarar. Av dei andre medlemmane har halvparten ei særleg innsikt i høvesvis interessa til forbrukarane og dei næringsdrivande. Alle utvalsmedlemmane er upartiske og uavhengige. 

I ordinære saker blir utvalet sette med ein leiar/nestleiar og to medlemmar. Eitt av medlemmane har særleg innsikt i forbrukarane sine interesser, og det andre medlemmen har særleg innsikt i interessa til dei næringsdrivande. 

Leiar:

Professor Trygve Bergsåker, Færder

Nestleiarar:

Professor Markus Hoel Lie, Tromsø
Professor Harald Benestad Anderssen, Oslo
Dommer Alice Jervell, Arendal
Lagdommer Rune Bård Hansen, Tønsberg
Dommerfullmektig Charlotte Nordbakken, Rana

Medlemmar:

Seksjonssjef Ingrid Stokkeland, Stavanger
Seniorrådgiver Torgeir Øines, Bodø
Advokat Mette Thorne Lothe Oslo
Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen, Stjørdal
Jurist Signe Eriksen, Stavanger
Advokat Jon-Andreas Lange, Oslo
Advokat Johan Henrik Bjørge, Strömstad
Advokat Silje Lindvig, Bærum
Advokat Heidi Nergård, Trondheim
Advokat Anders Aasland Kittelsen, Bærum
Advokat Irene Lundeker, Oslo
Advokat Henrik Tore Dahl, Oslo
Advokat Dag Trygve Berntsen, Bodø
Advokat Ali Aslam Malik, Oslo

Forbrukerklageutvalget