AutoPASS-utstedere kan ikke forskjellsbehandle dårlige betalere

16.08.2018 — Folk med dårlig økonomi bør ikke pålegges å stille depositum eller betale på forskudd for å passere bomringer med mindre de har misligholdt bompengeavtalen.

Det skriver Forbrukertilsynet i vårt høringssvar til Vegdirektoratets forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjevirksomhet (utstederforskriften).

Forskriften sier at utstedere av AutoPASS kan stille krav om økonomisk sikkerhet fra brukeren «så fremt kravet baseres på dokumentasjon om brukerens betalingsvilje- og dyktighet». Depositum og forskuddsbetaling nevnes som mulige tiltak i en slik situasjon.

AutoPASS i bruk ved bomstasjonen ved Svinesund. FOTO: Wikimedia Commons

For personer med trang økonomi vil et krav om depositum eller forskuddsbetaling kunne bidra til å forverre den økonomiske situasjonen. I verste fall kan kravet være et hinder for å inngå en avtale med en AutoPASS-utsteder, og dermed går man glipp av rabattene en slik avtale gir.

Dyrere for de med dårlig råd

Bilistene må nemlig ha en avtale med en AutoPASS-utsteder for å kunne oppnå rabatter ved bompasseringer.

­– Det er uheldig dersom det er slik at personer med dårlig økonomi ender opp med å betale mer for hver enkelt bompassering enn de som er bedre stilt økonomisk, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

– Vi mener at forbrukeren må ha vesentlig misligholdt sine betalingsforpliktelser til den aktuelle utstederen før utstederen skal kunne kreve depositum eller forskuddsbetaling.

Finnes andre løsninger

Et eventuelt krav om depositum eller forskuddsbetaling bør ikke kunne begrunnes med at forbrukeren oppnår lav kredittscore ved kredittvurdering generelt.

AutoPASS-utstedere har mulighet til å bruke andre metoder for å sikre betaling fra kunder med høy kredittrisiko, som for eksempel å knytte et betalingskort opp mot avtalen slik at betaling trekkes ved passering.

31.10.2019

Axo Finans vil rydde opp i spam-markedsføring

Axo Finans sier de vil gå gjennom sine lister med kontaktinformasjon til forbrukere, og sørge for at forbrukere som ikke har avgitt gyldig samtykke til å motta markedsføring på e-post og SMS fjernes fra listene.